หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ปธ.กสท. แจง กรณีช่อง3 ต้องไม่ใช้อคติ-ความรู้สึกส่วนตัวแก้ปัญหา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ปธ.กสท. แจง กรณีช่อง3 ต้องไม่ใช้อคติ-ความรู้สึกส่วนตัวแก้ปัญหา

นที ศุกลรัตน์ ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ 17 ข้อ ชี้ กรณีพิพาทช่อง 3 กสท.ต้องแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้อำนาจของ กสท.ตามกฎหมาย โดยต้องระวังผลกระทบที่จะเกิด มุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ไม่นำอคติ-ความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ตัดสินใจ...

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2557 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะ ประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีไม่เข้าร่วมประชุม กรรมการ กสท.วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเรื่องการออกอากาศของช่อง 3 ในระบบอนาล็อกว่า ผ่านทวิตเตอร์ @DrNateeDigital จำนวน 17 ข้อความว่า "มีบางท่านพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสฯและศุกร์ ที่ผ่านมา ว่าเป็นการแสดงจุดยืนของผม ในเรื่องช่อง 3 ผมคิดว่าผมมีความชัดเจนในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลมาตั้งแต่ต้น รวมถึงกรณีพิพาทระหว่างช่อง 3 กับ กสท. ผมก็ได้รับมอบหมาย ไปต่อสู้คดีจนกระทั่งศาลสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
แม้จะเป็นคู่กรณีในชั้นศาลปกครองกลาง ผมก็ไม่เคยนำความไม่เห็นด้วย หรือการต่อสู้ในชั้นศาลมาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจ เนื่องจากการต่อสู้ในทางคดีนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล แต่เป็นกรณีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีความชัดเจนว่า โดยหลักการแล้วสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด แต่ กสท. ก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยระวังป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองมีการชี้แจงข้อเท็จจริงก่อน การออกมาตรการหรือคำสั่ง

การแก้ปัญหานั้นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ใช้ดุลพินิจโดยถี่ถ้วน ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดโดยรอบด้าน การใช้อำนาจของ กสท. จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย พอสมควรแก่เหตุ และมุ่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ในการหารือร่วมระหว่าง กสท. ช่อง 3 และช่องดิจิตอลอื่นๆ เมื่อ 3 ก.ย. ก็ได้ข้อสรุปว่า ช่อง 3 จะจัดทำข้อเสนอให้กับ กสท.ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหา สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้รับบริการ
แนวทางที่เป็นข้อเสนอควรได้รับการพิจารณา นำเข้าสู่กระบวนการหารือ เพื่อแสวงหาทางออก มุ่งประโยชน์ ปชช. เป็นสำคัญ ซึ่งผมเคยอธิบายถึง กรอบหลักการ แนวทาง และแนวคิดที่ควรยึดเพื่อแก้ไขปัญหากรณีนี้ ผ่าน Social Media ไปแล้วเมื่อ 4 ก.ย.ว่า ควรคำนึงถึง (1) ผลกระทบต่อ ปชช. (2) ยึดหลักกฎหมาย (3) เกิดผลดีต่อ DSO (4) การเยียวยาที่เท่าเทียม และ (4) เป็นธรรม การแก้ไขปัญหายังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบังคับทางปกครองที่จะกระทบ ปชช. ในวงกว้าง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการองค์กรอิสระ จำเป็นต้องพิจารณาโดยถี่ถ้วน ปราศจากความรู้สึก ความอคติ ส่วนตัวในการตัดสินใจ ครับ.
ที่มา ; นสพ.ไทยรัฐ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม