หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

กยศ.เพิ่มเกณฑ์ปล่อยกู้ เผยเด็กต้องทำงานจิตอาสา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 กยศ.เพิ่มเกณฑ์ปล่อยกู้ เผยเด็กต้องทำงานจิตอาสา

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กยศ. และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ว่า ขณะนี้ กยศ. ได้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาไปแล้วกว่า 4 ล้านคน แต่อีกเป้าหมายสำคัญที่ กยศ.ต้องการดำเนินการให้เห็นผลคือ การปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีของสังคมด้วย ดังนั้นจึงได้หารือร่วมกับนางญาณี เลิศไกร อธิบดี พส. ซึ่งรับผิดชอบสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา กยศ. ได้เข้าไปเรียนรู้ทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ ปลูกฝังค่านิยมการมีความรับผิดชอบ และการมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจะกำหนดเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาให้เงินกู้แก่ผู้กู้ยืม กยศ.
“นอกจากเด็กต้องเรียนดีแล้ว เด็กต้องผ่านการทำงานจิตอาสา ภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้สามารถเข้าไปทำงานจิตอาสาตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์อื่น เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานในสมุดบันทึกความดี โดยต้องมีการลงนามของหัวหน้าสถานสงเคราะห์ด้วย อย่างไรก็ตามแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเรียนจากกยศ.ประมาณปีละ 8 แสนกว่าคน ดังนั้นเมื่อผู้กู้กยศ.ได้เห็นถึงสังคมที่ยังมีผู้ด้อยโอกาสกว่า ได้มีโอกาสช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อสังคมมากขึ้น” ผู้จัดการ กยศ. กล่าว
ด้านนางญาณี กล่าวว่า พส.มีสถานสงเคราะห์ 90 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมจะให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้เรียน กยศ.ได้เข้ามาร่วมทำงานจิตอาสา ทั้งนี้จะให้มีการจัดทำเป็นเมนูว่าเด็กสามารถทำอะไร อย่างไรได้บ้างภายในระยะเวลาเท่าไหร่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ และจัดส่งให้สถานศึกษา เพื่อเลือกเมนูที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการจัดส่งเด็กเข้าไปทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ พส.ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ กยศ. เพื่อร่วมกันปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม มีจิตสำนึกของการแบ่งปัน มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง.


ที่มา www.dailynews.co.th


ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม