หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

1.การเพิ่มเนื้อหา  วิชา หน้าที่พลเมือง ชั่วโมง การเขียนรหัสวิชา

2.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 308/2557โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” โดยมีผู้บริหาร สอศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ข้าราชการ นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำคัญและมีคุณค่า ซึ่ง สอศ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์ ขอชื่นชมสถานศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน หาความสุขกับครอบครัว แต่นักศึกษาเหล่านี้เสียสละเวลาอันมีค่ากับครอบครัว มาทำประโยชน์ให้กับสังคม สร้างความปลอดภัย และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น
สอศ.ดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลตลอดมา สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้จากโครงการฯ คือการได้ฝึกทักษะ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในภาคสนาม นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และที่สำคัญนักศึกษาจะมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น จึงขอขอบคุณผู้แทนจากภาคเอกชนและสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป และขอขอบคุณคณะดำเนินการที่จัดทำโครงการดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ
ในการนี้ ขออวยพรให้โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” ดำเนินการลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายทุกประการ และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2558 และตลอดไป
  
  
  
 เลขาธิการ กอศ. กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” ว่าได้กำหนดให้บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทำงานเป็นทีม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจากสภาพจริง ให้บริการสังคม รวมถึงได้พัฒนาตนเองจนเกิดทักษะในวิชาชีพ
ดยในปีนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว คหกรรม และสาขาอื่นๆ รวมทั้งครู และบุคลากรจากภาคเอกชน ร่วมดำเนินการทั่วประเทศ ประมาณ 30,000 คน โดยศูนย์อาชีวะอาสา จะเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 บนถนนสายหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวนทั้งสิ้น 250 ศูนย์ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

อกาสนี้ รมว.ศธ.ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์อาชีวะอาสาจากผู้ประกอบการด้านยานยนต์ แห่ง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณให้กับผู้แทนสถานประกอบการ ดังนี้
  
 
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเครื่อง มูลค่า 50,000 บาท
  • บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหมวกนิรภัย มูลค่า 675,000 บาท
  • บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหมวกนิรภัย มูลค่า 187,500 บาท
  • บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่อง มูลค่า 55,000 บาท
  • บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเครื่อง มูลค่า 10,000 บาท
  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่อง มูลค่า 50,000 บาท
  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนน้ำมันเบรค ปากกา และเอกสาร “ขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว” มูลค่า 50,000 บาท
  • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผ้าเช็ดหน้าอเนกประสงค์ มูลค่า 10,000 บาท
จากนั้น รมว.ศธ.ได้ปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสา พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของศูนย์อาชีวะอาสา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม