หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานสุขสันต์วันปีใหม่ 2558 กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

1.การเพิ่มเนื้อหา  วิชา หน้าที่พลเมือง ชั่วโมง การเขียนรหัสวิชา

2.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 309/2557งานสุขสันต์วันปีใหม่ 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานสุขสันต์วันปีใหม่ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2557
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ว่า ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ อยากให้ทุกคนรำลึกว่าได้ทำอะไรให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเป้าประสงค์หลักของกระทรวง ได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ และสมกับความตั้งใจไว้หรือไม่ หากเราทบทวนแล้วว่า ได้ทำครบตามที่ตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีๆ เชื่อว่าในปี 2558 ต้องการให้พวกเราตั้งเป้าให้สูงขึ้นมากกว่าปี 2557 โดยร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่พวกเราได้มุ่งหมายไว้ เพราะเชื่อว่าทุกคนในองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่อะไรก็ตาม เป็นส่วนเล็กๆ หรือผู้บริหารระดับสูง ทุกคนมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสที่จะถึงปีใหม่ อยากจะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราให้ความเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิ่งสถิตอยู่ ณ วังจันทรเกษม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำกระทรวง ขอจงดลบันดาลพระราชทานพรให้กับพวกเราชาววังจันทรเกษม ชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคนพร้อมกับครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการตลอดไป
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ามาทำงานในกระทรวง ได้รับไมตรีจิต ความช่วยเหลือที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เป็นอย่างดี มองไปข้างหน้าปี 2558 เป็นปีที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงาน ทั้งงานตามนโยบายของรัฐบาล และงานตามนโยบายของ รมว.ศธ. ต้องการให้ชาวกระทรวงศึกษาธิการพยายามขับเคลื่อนการทำงานให้เต็มที่
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้อ่านหนังสือมากขึ้น และเกิดความคิดว่าอยากจะมอบหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า “สวัสดีปีใหม่ 2558” ให้กับทุกคนในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นข้อคิดคติธรรมของนักประพันธ์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นน้อง เป็นประโยชน์ อ่านง่าย ไม่เครียด ที่น่าสนใจอย่างมากคือ “คนเราต้องการแผ่นดินสักเท่าไร” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะให้อ่านหนังสือเล่มนี้ อีกส่วนหนึ่งคือ ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 55 ปีขององค์การค้าของ สกสค. ขอยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2513 ใจความว่า “งานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2558” ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสที่จะเถลิงศกใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาว ศธ. และเป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ความกตัญญกตเวทิตาคุณ และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ศธ.ทุกระดับ ตลอดจนถึงให้ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นให้แก่กัน รวมทั้งให้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ศธ.ในโอกาสต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้กล่าวอำนวยพรแก่ชาวกระทรวงศึกษาธิการ “ให้ทุกคนพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา”
 
ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สำหรับการจัดงาน "สุขสันต์วันปีใหม่ 2558" มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 59 รูป ใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 59 รูป พร้อมการแสดงชุดรำอวยพรของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งมอบบัตรอวยพรแด่รัฐมนตรี  รับคำอำนวยพร จับสลาก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน ที่บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 พิธีใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 59 รูป
 
 
 
 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. เป็นตัวแทนชาวกระทรวงศึกษาธิการ มอบบัตรอวยพรแด่รัฐมนตรี
พร้อมทั้งรับคำอำนวยพรจากรัฐมนตรีและข้าราชการอาวุโส
 
 
ส่วนหนึ่งของชาวกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับรางวัลจากการจับสลากในปีนี้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม