หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นศ.อาชีวะ คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ไต้หวัน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

นศ.อาชีวะ คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ไต้หวัน


นักศึกษาอาชีวศึกษาคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “2014Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” โดยเหรียญทอง ได้แก่ อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา วิทยาลัยเทคนิคสตูล อุปกรณ์ช่วยถือสัมภาระในทางการยศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และอุปกรณ์ช่วยแกะต้นเทียนปรับความร้อนได้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ส่วนเหรียญเงิน ได้แก่ เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยแก็สแอลพีจี วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และเครื่องบีบน้ำมันงาขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ทั้งสิ้น 6 ผลงาน ทุกผลงานได้รับรางวัลกลับประเทศไทย เป็นที่น่ายินดีและภูมิใจกับความสำเร็จดังกล่าว โดยอุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา ผลงานของนายทศพล เส้นขาว นักศึกษา และนายปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศมาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน IIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเกาหลี อุปกรณ์ช่วยถือสัมภาระในทางการยศาสตร์ ผลงานของนายธีรภัทร สร้อยระย้า นักศึกษา และนายภฤศ ศรีสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และIIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) อุปกรณ์ช่วยแกะต้นเทียนปรับความร้อนได้ ผลงานของนายกิตติศักดิ์ แก่นศรี นักศึกษา และนายวทัญญู บุตรศรี ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก IIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) และประเทศกาตาร์ เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต ผลงานของนายชัยมงคล เงินพจน์ นักศึกษา และนายสมคิด สมนักพงษ์ ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก IIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) และประเทศกาตาร์ การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยแก็สแอลพีจี ผลงานของนายธัญภพ ศิริมาศเกษม นักศึกษา และนายธฤต ไชยมงคล ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก IIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) ประเทศกาตาร์ และเกาหลี และเครื่องบีบน้ำมันงาขนาดเล็ก ผลงานของนายณัฐพงษ์ พูลศรี นักศึกษา และนายนภพล รัตนสุนทร ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก IIPNF (สมาคมการประดิษฐ์นานาชาติ) และประเทศกาตาร์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยการประดิษฐ์คิดค้นนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถช่วยลดการพึ่งพาและนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม