หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2 

          "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต โรงเรียนทุกแห่ง ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งแก้ไข้เช่นกัน และเริ่มทันทีในเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1
          ภาพนักเรียนตัวน้อย 4 คนยืนเรียงเล่นตบมือลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมตรงหน้าพร้อมออกเสียงคำศัพท์คล่องแคล่วอย่างสนุกสนานไปกับของเล่นที่ชื่อว่า "ตบมหัศจรรย์" หนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ "55 วัน อ่านออกเขียนได้" ที่โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชเพชรบุรี เขต 2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป้นตัวช่วยให้ครูแก้ไขปัญกานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเร่งด่วน เข้มข้นด้วยกระบวนการและวิฑีการ ในระยะเวลาจำกัดแต่สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนดีขึ้นในช่วงเวลา 55 วันที่กำหนด จนเป็นที่ยอมรับของหลายๆ โรงเรียน และถูกนำมาเผยแพร่ในหลายเวที
          "อภิญญา กลิ่นดี" ครูโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อธิบายถึงจุดเริ่มต้น ว่า นวัตกรรม 55 วัน อ่านออกเขียนได้นั้นเกิดจากความพยายามคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กรูเสึกสนุกกับการที่ครูสอนให้อ่าน ให้เขียน และจดจำได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนทั่วไป แต่ยังมีเด็กที่เป็นลูกหลายของแรงงานต่างด้าวที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเขมรและกะเหรี่ยงที่ตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก็มาเรียนด้วย ซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหามากสุด
          ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวนำมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะคัดกรองเด็กที่มีปัญหาและนำสู่การพัฒนาตามกระบวนการ เริ่มจากกิจกรรมสอนใก้เด็กรู้จักพยัญชนะ สระ ประสมคำ ใช้เวลา 16 วัน ต่อมาให้ฝึกอ่านคำ อาทิ การประสมคำตามมาตราตัวสะกด การอ่านแจกลูกสะกดคำ 24 วัน ถัดมาคือการรู้จักคำ (อักษรต่ำ) ที่มี "ห" นำ และ "อ" นำ คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูปที่มีตัวสะกด คำที่มีตัวการันต์ และสุกท้ายฝึกการอ่านการเขียนและความเข้าใจในการอ่าน 15 วัน โดยครูจะต้องทวน ซ้ำ ย้ำ เตือนในทุกกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 55 วัน เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมาย
          ครูอภิญญา บอกด้วยว่า การสอนตามแนวทางดังกล่าวให้ได้ผล จะทำแบบเดิมที่ให้เด็กหยิบหนังสือมานั่งอ่าน นั่งสะกดคำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ เพราะแบบนั้นเด็กรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนุกไปกับการเรียน ครูทุกคนจึงร่วมกันวางแผนและผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบผสม บีบีแอล ซึ่งเน้นความน่าสนใจ แปลกใหม่ สีสันสดใส ใช้เพื่อเรียนรู้และเล่นไปในคราวเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน โดยมีมากกว่า 20 สื่อ อาทิ แว่นวิเศษอ่านพยัญชนะ โดยในการสอนเราจะใช้แว่นวิเศษใก้เด็กอ่านตามทีละตัว, พัดอักษร ก-ฮ แบบฝึกอ่านคำจากป๊อปอัพ คำคล้องจองสอนอ่านเก่งคำพื้นฐานพาเก่ง ที่จะใช้เพื่อทบทวนการอ่านออกเสียงฝึกให้เด็กได้อ่านเก่งเร็งและคล่อง
          "เมื่อนำนวัตกรรมนี้มาใช้ก็พบว่าประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าว เด็กนักเรียนที่เข้ามากลางคันหรือคนที่มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขจนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่โรงเรียนมีห้องที่รวบรวมสื่อเหล่านี้ไว้เฉพาะและเปิดให้นักเรียนเข้ามาเล่นและเรียนรู้ได้ตลอดทั้งช่วงพักกลางวัน ชั่วโมงกิจกรรม หรือเวลาที่ครูไม่อยู่ ซึ่งเด็กๆ จะชวนกันไปเล่นเสมอ กลายเป็นว่าได้เล่นสนุก ซึมซับความรู้ และรักการอ่านไปโดยไม่รู้ตัว" ครูอภิญญา ระบุ
          ครูอภิญญา อธิบายว่า การทำงาน เกิดผลสัมฤทธิ์น่าพึงพอใจ ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงานทั้งมูลนิธิศุภนิมิตร สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเพิ่มเติม และมีโอกาสไปนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีโรงเรียนใกล้เคียงและห่างไกลขอศึกษาดูงานเพื่อนนพไปประยุกต์พัฒนาเด็กของตน
          หากสนใจและอยากรู้แนวทางจัดการเรียนการสอน "55 วัน อ่านออกเขียนได้" ติดต่อได้ที่ นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 08-9256-3151 หรือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โทร. 0-3243-7172 หรือ 
http://nitesphet-buri2.net/
          เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ เรื่อง-ภาพ--จบ--
          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 23 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)--

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม