หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นำภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมหลักสูตรให้นร. บูรณาการด้านการเกษตรและโภชนาการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

นำภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมหลักสูตรให้นร. บูรณาการด้านการเกษตรและโภชนาการ 

          นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง หมู่ 8 บ้านใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยถึงการส่งเสริมงานด้านการเกษตรให้กับนักเรียนว่า ปัจจุบันการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรในท้องถิ่นและจากการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานด้านการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักในครัวเรือน โรงเรียนวัดสามหลัง จึงได้วางแผนส่งเสริมสนับสนุนโดยฝึกเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นให้มีพื้นฐานในการเกษตรและการนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารและเพื่อเป็นการปลูกฝังการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เสริมช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร ตารางเรียน จัดครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้ คำแนะนำ ประสานวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เติมเต็มทักษะพื้นฐานในงานด้านการเกษตรแขนงต่างๆ ไปสู่กระบวนการจัดการด้านกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป
          ผอ.โรงเรียนบ้านสามหลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6รวมจำนวน 87 คน ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการนักเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย โดยใช้กระบวนการผ่านกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนกรรมการสถานศึกษา โดยนำพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมของสมาชิกในชุมชนมาเป็นองค์ความรู้ทางด้านงานพื้นฐานอาชีพเพื่อสร้างปัจจัยและผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทั้งในรูปแบบการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ตรงของนักเรียน ประกอบด้วยการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก ปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินก่อนที่จะนำผลผลิตทางด้านพื้นฐานงานเกษตรกรรมโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนไปประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีสารอาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้มาดังกล่าวนำไปสมทบกับงบประมาณของทางราชการที่ได้รับการสนับสนุนมา 20 บาท/คน/วัน รวม 200 วันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าครบ 100% อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          ที่มา: http://www.naewna.com

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม