หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นำภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมหลักสูตรให้นร. บูรณาการด้านการเกษตรและโภชนาการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

นำภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมหลักสูตรให้นร. บูรณาการด้านการเกษตรและโภชนาการ 

          นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง หมู่ 8 บ้านใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยถึงการส่งเสริมงานด้านการเกษตรให้กับนักเรียนว่า ปัจจุบันการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรในท้องถิ่นและจากการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานด้านการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักในครัวเรือน โรงเรียนวัดสามหลัง จึงได้วางแผนส่งเสริมสนับสนุนโดยฝึกเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นให้มีพื้นฐานในการเกษตรและการนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารและเพื่อเป็นการปลูกฝังการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เสริมช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร ตารางเรียน จัดครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้ คำแนะนำ ประสานวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เติมเต็มทักษะพื้นฐานในงานด้านการเกษตรแขนงต่างๆ ไปสู่กระบวนการจัดการด้านกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป
          ผอ.โรงเรียนบ้านสามหลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6รวมจำนวน 87 คน ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการนักเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย โดยใช้กระบวนการผ่านกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนกรรมการสถานศึกษา โดยนำพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมของสมาชิกในชุมชนมาเป็นองค์ความรู้ทางด้านงานพื้นฐานอาชีพเพื่อสร้างปัจจัยและผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทั้งในรูปแบบการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ตรงของนักเรียน ประกอบด้วยการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก ปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินก่อนที่จะนำผลผลิตทางด้านพื้นฐานงานเกษตรกรรมโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนไปประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีสารอาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้มาดังกล่าวนำไปสมทบกับงบประมาณของทางราชการที่ได้รับการสนับสนุนมา 20 บาท/คน/วัน รวม 200 วันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าครบ 100% อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          ที่มา: http://www.naewna.com

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม