หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลการรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 191/2558
 ผลการรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานผลการรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 
 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงผลการรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2558 ว่า ขณะนี้สถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา (สิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 15 มิถุนายน 2558) ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รวมจำนวนทั้งสิ้น 318,537 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 86,052 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
 - ระดับ ปวช. รับผู้เรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 53,386 คน แยกเป็น ปวช.(ปกติ) 21,981 คน และ ปวช.(ทวิศึกษา) 31,405 คน - ระดับ ปวส. รับผู้เรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 32,666 คน
 ทั้งนี้ ปัจจัยความสำเร็จซึ่งมีผลทำให้เพิ่มปริมาณผู้เรียนในปีนี้ คือ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สอศ. คือ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวะสร้างชาติและฝีมือชนคนสร้างชาติ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ของอาชีวศึกษา อาทิ การจัดระบบทวิภาคี ทวิศึกษาPre.VET R-INNOVATION ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการอาชีวศึกษา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม