หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เอกอัครราชทูตอินเดียฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 187/2558
เอกอัครราชทูตอินเดียฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายฮาร์ชวาร์ดัน ชริงลา (H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเป็นไปด้วยดีและมีความราบรื่นมาเป็นเวลานานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับราชวงศ์ รัฐบาล ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการศึกษา ที่รัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุนประเทศไทยทุกเรื่อง รวมถึงการให้นักเรียนไทยมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่ประเทศอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยจำนวน 40 ทุนต่อปี
นักเรียนนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย ทั้งด้วยทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัว มีความสนใจศึกษาต่อในหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเป็นสาขาที่อินเดียมีชื่อเสียงมาก การแลกเปลี่ยนและการเดินทางเยือนของทั้งสองฝ่าย เช่น การแลกเปลี่ยนครู นักเรียนนักศึกษา ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และรัฐบาลอินเดียที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์อินเดียศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ "ศูนย์สันสกฤตศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจน "ศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย" ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างสองประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาได้มากขึ้น
จากการที่ไทยและอินเดียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-อินเดีย (MOU) เมื่อปี 2548 จึงต้องการให้ความร่วมมือภายใต้ MOU ดำรงต่อไป โดยกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานร่วมภายใต้ MOU ดังกล่าวให้บ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากตั้งแต่การลงนาม มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ เพียงครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2550 โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ดังนั้น หากมีเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนได้ เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ สามารถประสานมาที่กระทรวงศึกษาธิการได้โดยตรง

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย กล่าวว่า อินเดียและไทยมีความสัมพันธ์ทั้งด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือทวิภาคีอย่างเข้มแข็ง ซึ่งหลายเรื่องต้องการให้เร่งดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา มีข้อมูลว่ามีนักเรียนนักศึกษาของไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดียจำนวนมาก เฉพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีประมาณ 5,000 คน และมีนักเรียนนักศึกษาอินเดียเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงมีความต้องการให้รัฐบาลทั้งสองประเทศดูแล ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาไทยและอินเดียที่เดินทางไปศึกษาต่ออีกประเทศ รวมถึงการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจวัฒนธรรมของอีกฝ่ายเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ต้องการให้มีการฝึกอบรมครู อาจารย์ ข้าราชการ และผู้บริหารของไทยและอินเดีย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ในส่วนของการจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-อินเดียนั้น เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาของสองประเทศ ซึ่งฝ่ายอินเดียที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งถัดไป แต่ยังไม่ได้กำหนดวันประชุมที่แน่นอน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวภายในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่คณะทำงานฝ่ายอินเดียติดภารกิจ จึงต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ ออกไปก่อน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียจะเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยในการเดินทางเยือนอินเดีย คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 จึงต้องการให้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 ก่อนการเดินทางเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อนำผลการประชุมและข้อเสนอที่ได้จากการประชุมดังกล่าวแจ้งให้รัฐบาลอินเดียและนายกรัฐมนตรีไทยได้รับทราบ นอกจากนี้ รมว.ทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2558 และมีความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของไทยที่มีความก้าวหน้าในการบริหารจัดการด้วย
เนื่องในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียฯ มีกำหนดจัดงาน “วันโยคะสากลโลก” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้รากฐานของวัฒนธรรมและการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้ รมว.การต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีของไทยตอบรับเข้าร่วมงานฯ แล้ว และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียฯ จะจัดส่งบัตรเชิญ รมว.ศึกษาธิการเข้าร่วมงานด้วย
ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการได้ตอบรับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ด้วยความยินดี เนื่องจากเห็นว่าการฝึกโยคะมีประโยชน์ เป็นการฝึกร่างกายและจิตใจ ฝึกสมาธิ และมีส่วนทำให้ผู้ฝึกสามารถทำกิจกรรม หรือนักเรียนนักศึกษามีสมาธิในการเรียนได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม