หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อ และผอ.สำนักงานฮั่นปั้นฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 202/2558
ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อ และผอ.สำนักงานฮั่นปั้นฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับมาดามสวี หลิน (H.E. Madam Xu Lin) ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันขงจื่อและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสำนักงานฮั่นปั้นที่เป็นไปด้วยดี ต้องยอมรับว่าจีนเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ไทยมากที่สุด เช่น ทุนรัฐบาลจีน/ทุนจากสำนักงานฮั่นปั้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยและครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน รวมทั้งทุนสนับสนุนครูอาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ทั้งผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชนทั่วไป ทำให้สองประเทศมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น อีกทั้งมีคนจีนจำนวนมากให้ความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และคนไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่จีนด้วยเช่นกัน
ในส่วนของการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานฮั่นปั้นและกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่ จะช่วยขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีนได้มากขึ้น ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวอีกมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า ครม.จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นาน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ยังไม่สามารถลงนามกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ในการนี้ ขอขอบคุณ ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษาครูและนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอด
มาดาม สวี หลิน ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันขงจื่อแห่งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศึกษาธิการ ที่แม้ว่าจะเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ มาตลอด
สำหรับกรอบความร่วมมือฯ ฉบับเดิมซึ่งใช้มาเกือบ 10 ปีแล้ว ก็จะได้มีการจัดทำกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ ซึ่งสำนักงานฮั่นปั้นได้เสนอร่างกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ให้กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้ความเห็นชอบแล้วกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่นี้ จะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้นในเรื่องการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในสถานศึกษาของไทย การฝึกอบรมครูประจำการสำหรับครูภาษาจีน การพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน ทั้งนี้ เห็นว่าหากมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ล่าช้าก็อาจทำให้การดำเนินงานดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง
โอกาสนี้ ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ ได้กล่าวเชิญ รมว.ศึกษาธิการไทยเดินทางไปเยือนจีนภายในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการศึกษาและหารือกับผู้บริหารด้านการศึกษาของจีน ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการตอบรับคำเชิญและให้ความเห็นว่าอาจถือโอกาสจัดพิธีลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ในระหว่างการเดินทางเยือนจีน หากกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว โดยจะแจ้งเวลาที่เหมาะสมให้ทราบผ่านสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทยต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม