หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อ และผอ.สำนักงานฮั่นปั้นฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 202/2558
ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อ และผอ.สำนักงานฮั่นปั้นฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับมาดามสวี หลิน (H.E. Madam Xu Lin) ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันขงจื่อและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสำนักงานฮั่นปั้นที่เป็นไปด้วยดี ต้องยอมรับว่าจีนเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ไทยมากที่สุด เช่น ทุนรัฐบาลจีน/ทุนจากสำนักงานฮั่นปั้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยและครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน รวมทั้งทุนสนับสนุนครูอาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ทั้งผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชนทั่วไป ทำให้สองประเทศมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น อีกทั้งมีคนจีนจำนวนมากให้ความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และคนไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่จีนด้วยเช่นกัน
ในส่วนของการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานฮั่นปั้นและกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่ จะช่วยขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีนได้มากขึ้น ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวอีกมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า ครม.จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นาน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ยังไม่สามารถลงนามกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ในการนี้ ขอขอบคุณ ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษาครูและนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอด
มาดาม สวี หลิน ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันขงจื่อแห่งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศึกษาธิการ ที่แม้ว่าจะเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ มาตลอด
สำหรับกรอบความร่วมมือฯ ฉบับเดิมซึ่งใช้มาเกือบ 10 ปีแล้ว ก็จะได้มีการจัดทำกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ ซึ่งสำนักงานฮั่นปั้นได้เสนอร่างกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ให้กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้ความเห็นชอบแล้วกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่นี้ จะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้นในเรื่องการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในสถานศึกษาของไทย การฝึกอบรมครูประจำการสำหรับครูภาษาจีน การพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน ทั้งนี้ เห็นว่าหากมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ล่าช้าก็อาจทำให้การดำเนินงานดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง
โอกาสนี้ ผอ.ใหญ่สถาบันขงจื่อฯ ได้กล่าวเชิญ รมว.ศึกษาธิการไทยเดินทางไปเยือนจีนภายในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการศึกษาและหารือกับผู้บริหารด้านการศึกษาของจีน ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการตอบรับคำเชิญและให้ความเห็นว่าอาจถือโอกาสจัดพิธีลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ในระหว่างการเดินทางเยือนจีน หากกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว โดยจะแจ้งเวลาที่เหมาะสมให้ทราบผ่านสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทยต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม