หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (TF-AQRF)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 194/2558
 กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (TF-AQRF)
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (TF-AQRF) ปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สกศ.ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่ง สกศ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
โดยขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF) ต่อไป
นอกจากนี้ สกศ.ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวม 6 ครั้งกับ 6 ประเทศในอาเซียน เพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนที่มีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในการเป็นประชาคมอาเซียน
โดยคาดว่าจะจัดประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ที่ประเทศไทย ซึ่งภายหลังการประชุมจะมีการประกาศแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศสมาชิก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย จะเริ่มนำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาเป็นแนวทางในการเคลื่อนย้ายบุคลากรกับประเทศสมาชิกในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการเทียบเคียงเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
 นอกจากนี้ สกศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 อาทิ การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์/มาตรการตามแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การจัดประชุมนานาชาติระหว่าง สกศ. กับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Bangkok) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การจัดทำรายงานการศึกษา การพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม