หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 199/2558
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นิวซีแลนด์กับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานในทุกระดับ ทั้งระดับผู้นำ รัฐบาล และประชาชน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการศึกษาซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุนประเทศไทยในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามความตกลงด้านการศึกษา (Arrangement between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of New Zealand on Education Cooperation) ซึ่งลงนามเมื่อปี พ.ศ.2550 และกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Framework for Cooperation on the Education partnership between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) ที่ได้ลงนามเมื่อปี พ.ศ.2556
การดำเนินงานตามความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ทำให้เกิดกิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศนิวซีแลนด์ส่งนักเรียนนิวซีแลนด์มาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 อีกทั้งรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของไทยเพื่อไปศึกษาต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ครูไทยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในการสอน จึงมีความประสงค์ให้รัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากการลงนามกรอบความตกลงข้างต้น รัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์จึงได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group) ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วม แต่ละประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งถัดไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมดังกล่าว
รมว.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า แต่การจะดำเนินงานให้สำเร็จได้จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่ผู้เรียนและในห้องเรียน อีกทั้งมีความต้องการที่จะปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรด้านสายอาชีพเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนเข้าสู่สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
สำหรับการปฏิรูปในระดับอุดมศึกษา จะพยายามมุ่งเน้นการทำวิจัยให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเน้นที่การสอนและผลิตบุคลากรมากกว่า จึงทำให้ละเลยการทำวิจัย
นอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับแล้ว จะต้องเน้นหนักในเรื่องของทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งการศึกษาของไทยมีความอ่อนแอในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจะพยายามปรับปรุงและดำเนินความร่วมมือกับหลายประเทศมากขึ้น
เชื่อว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ หากได้มีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงความร่วมมือในเรื่องอื่นในระหว่างการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ได้ก็จะทำให้เห็นภาพของการทำงานร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ขณะนี้สำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority : NZQA) มีความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute : TPQI) เพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบประกันคุณภาพการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จึงกล่าวได้ว่าความร่วมมือด้านการศึกษามีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์หลายแห่งต้องการเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย รัฐบาลนิวซีแลนด์จึงมีความยินดีและดีใจที่จะได้เห็นความสัมพันธ์อันดีที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลไทยในการลงนามความตกลงด้านการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ เชื่อว่าจะเป็นรากฐานของการดำรงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ สำหรับช่วงเวลาในการจัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้น เอกอัครราชทูตฯ จะนำไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องถึงช่วงเวลาในการจัดประชุมที่เหมาะสม โดยอาจเสนอให้มีการจัดประชุมในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์มีความยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย การจัดตั้งคณะทำงานร่วมฯ ถือเป็นช่องทางที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ
ในนามของสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ มีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ความร่วมมือด้านการศึกษามีความก้าวหน้า และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้คงอยู่สืบไป


ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม