หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 199/2558
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นิวซีแลนด์กับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานานในทุกระดับ ทั้งระดับผู้นำ รัฐบาล และประชาชน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการศึกษาซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุนประเทศไทยในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามความตกลงด้านการศึกษา (Arrangement between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of New Zealand on Education Cooperation) ซึ่งลงนามเมื่อปี พ.ศ.2550 และกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Framework for Cooperation on the Education partnership between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) ที่ได้ลงนามเมื่อปี พ.ศ.2556
การดำเนินงานตามความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ทำให้เกิดกิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศนิวซีแลนด์ส่งนักเรียนนิวซีแลนด์มาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 อีกทั้งรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของไทยเพื่อไปศึกษาต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ครูไทยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในการสอน จึงมีความประสงค์ให้รัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากการลงนามกรอบความตกลงข้างต้น รัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์จึงได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group) ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วม แต่ละประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งถัดไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมดังกล่าว
รมว.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า แต่การจะดำเนินงานให้สำเร็จได้จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่ผู้เรียนและในห้องเรียน อีกทั้งมีความต้องการที่จะปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรด้านสายอาชีพเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนเข้าสู่สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
สำหรับการปฏิรูปในระดับอุดมศึกษา จะพยายามมุ่งเน้นการทำวิจัยให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเน้นที่การสอนและผลิตบุคลากรมากกว่า จึงทำให้ละเลยการทำวิจัย
นอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับแล้ว จะต้องเน้นหนักในเรื่องของทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งการศึกษาของไทยมีความอ่อนแอในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจะพยายามปรับปรุงและดำเนินความร่วมมือกับหลายประเทศมากขึ้น
เชื่อว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ หากได้มีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงความร่วมมือในเรื่องอื่นในระหว่างการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ได้ก็จะทำให้เห็นภาพของการทำงานร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ขณะนี้สำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority : NZQA) มีความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute : TPQI) เพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบประกันคุณภาพการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จึงกล่าวได้ว่าความร่วมมือด้านการศึกษามีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์หลายแห่งต้องการเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย รัฐบาลนิวซีแลนด์จึงมีความยินดีและดีใจที่จะได้เห็นความสัมพันธ์อันดีที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลไทยในการลงนามความตกลงด้านการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ เชื่อว่าจะเป็นรากฐานของการดำรงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ สำหรับช่วงเวลาในการจัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้น เอกอัครราชทูตฯ จะนำไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องถึงช่วงเวลาในการจัดประชุมที่เหมาะสม โดยอาจเสนอให้มีการจัดประชุมในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์มีความยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย การจัดตั้งคณะทำงานร่วมฯ ถือเป็นช่องทางที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ
ในนามของสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ มีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ความร่วมมือด้านการศึกษามีความก้าวหน้า และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้คงอยู่สืบไป


ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม