หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รัฐตั้งเป้าสร้างอาชีวศึกษาให้สนองสังคม เผย 10 นโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาสู่ นศ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

รัฐตั้งเป้าสร้างอาชีวศึกษาให้สนองสังคม เผย 10 นโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาสู่ นศ. 
       พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงาน ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 600 คน ว่า อาชีวะ เป็นการศึกษาที่ต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะฝีมือไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาคการเกษตรของประเทศ การจัดการศึกษาอาชีวะต้องผลิตคนให้มีการศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ทันที เรียนต้องจบมีงานทำ มีรายได้ มีงานรองรับชัดเจน ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจของชาติในปัจจุบันรวมไปถึงการผลิตบุคลากรสู่เวทีระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาต้องตอบโจทย์สังคมได้ว่าจะผลิตกำลังคนอย่างไร จึงจะตรงกับความต้องการกำลังคนและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการขยายผลผลิตของประเทศ
          รัฐบาลปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาอย่างมาก เพราะจะกล่าวถึงความสำเร็จของการอาชีวศึกษาในหลายๆ เวที ว่าเป็นการศึกษาที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบาย ที่เน้นการผลิตกำลังคนให้มีความรู้ ประกอบอาชีพได้หลากหลาย สร้างกำลังคนที่มีทักษะเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งหลายๆ ข้อจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบ และในส่วนของอาชีวศึกษาก็ได้กำหนดไว้หลายประการเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนผู้เรียน และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาให้ทันสมัย โดยมีนโยบายสำคัญ 10 ประการ คือ
                 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม
                 2.ขยายความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีให้มากขึ้น
                 3.ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น
                 4.จัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรสามัญ
                 5.ส่งเสริมให้ได้ค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ
                 6.การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
                 7.ร่วมและเร่งผลิตกำลังให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
                 8.เร่งปรับภาพลักษณ์อาชีวะ สร้างคุณค่า ให้คนอาชีวะ
                 9.ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ ในภาคอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
                 10.ขยายโอกาสเรื่องทุนการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
          ซึ่งนโยบายจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้บริหารทุกคน ที่ต้องมีภาวะผู้นำ นำทีมครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีพลังและความเชื่อมั่นในอาชีวศึกษาที่พร้อมที่ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
          ที่มา: http://www.naewna.com
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม