หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออท.ฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. เพื่ออำลาตำแหน่ง

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 68/2558
ออท.ฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. เพื่ออำลาตำแหน่ง
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางจอสลิน เอส. บาทูน-การ์เซีย (H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาในโอกาสที่ใกล้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ กล่าวขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งกล่าวถึงกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ที่ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับหลายหน่วยงานของไทย ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ จากเดิม 10 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งจะคล้ายกับการศึกษาภาคบังคับของไทย รวมทั้งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 แต่ยังไม่สามารถลงนามได้เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนั้น จึงหวังว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในโอกาสอันใกล้
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ มีความกังวลในเรื่องของการรับรองคุณวุฒิของคนไทยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก AsianInstitute of Management ของฟิลิปปินส์ ที่ต้องการกลับมาทำงานในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) อีกทั้งได้ส่งหนังสือแจ้ง สกอ.และกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีความเห็นว่าหากมีการรับรองคุณวุฒิตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) ปัญหาดังกล่าวก็น่าจะได้รับการแก้ไข
สุดท้ายนี้ ขอให้ รมว.ศึกษาธิการ และรัฐบาลไทย ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน และเชื่อว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความมั่นคงและสันติภาพในอนาคต

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างฟิลิปปินส์และไทยมาโดยตลอด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งมีมายาวนานกว่า 70 ปีเป็นไปด้วยดี อีกทั้งมีการดำเนินร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์และ รมว.ศึกษาธิการของไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังว่าเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ จะช่วยส่งต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศไปถึงผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินต่อไป และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ คนใหม่ในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงมีความยินดีที่จะเชิญรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ ได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ เดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ หากมีโอกาสก็ขอให้เดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีก
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการปรับการศึกษาภาคบังคับของฟิลิปปินส์เป็น 12 ปีว่า น่าจะเทียบเคียงได้กับการศึกษาของไทย ซึ่งจะช่วยเรื่องการรับรองคุณวุฒิได้ส่วนหนึ่ง สำหรับเรื่องบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ หากรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์ตอบรับเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ในครั้งนี้ ก็อาจจะจัดให้มีพิธีลงนามในระหว่างการประชุมดังกล่าวได้ต่อไป
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม