หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เก็งข้อสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 

เก็งข้อสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558

-โครงการ ODOS : เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
(ตอบ) "
ทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ" : เน้นสายอาชีพ
- ผู้ตรวจการแผ่นดินมีกี่คน คราวละกี่ปี
(ตอบ) 3 คน วาระ 6 ปี
-อกท. ย่อมาจากอะไร
(ตอบ) องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
-วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2015-2020 มีว่าอย่างไร (ตอบ) “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
-ยุทธศษสตร์ 4 ป. ปราบทุจริตโดย คสช. มีอะไรบ้าง (ตอบ) เทคนิค 4 ป. = ป้อง – ปราบ – ปลูก – ประ =
ป้องปราม – ปราบปราม – ปลูกจิตสำนึก – ประชาสัมพันธ์
-ปี 2558 ศธ. กำหนดให้เป็นปีอะไร (ตอบ) “ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
-มีสยูนิเวร์ส 2014/2015 ชื่อว่าอย่างไร ชาติใด (ตอบ) “Paulina Vega” พอลินา เวก้า จากโคลอมเบียคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลครั้งที่ 63 ด้านสาวไทย แอลลี่ไม่ผ่านแม้รอบ 15 คนสุดท้าย   -วันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษ  ปี 2558 (ตอบ) 4 พ.ค. 2558
-กลุ่มไอเอส คืออะไร (ตอบ) กลุ่มติดอาวุธ “รัฐอิสลาม”
-กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของรัฐบาลเป็นแบบใด  (ตอบ)
กำหนดวงเงินงบปะมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 2,720,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี พ.ศ. 2558 โดยยังเป็น
งบประมาณแบบขาดดุล  โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณร้อยละ 2.9 ของ GDP  กรอบวงเงินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6  มี 19 เรื่อง
-5 เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ประยุทธ์ มีอะไรบ้าง  (ตอบ) เทคนิคการจำ = ตาก – ตราด – หาร – แก้ว – ขลา = จ.ตาก –
ตราด – มุกดาหาร – สระแก้ว – สงขลา (ว่าที่จังหวัดที่ 6 คือ หนองคาย)
-มติถอดถอน ยิ่งลักษณ์ - นิคม – สมศักดิ์  (ตอบ) มติสนช.190-18 ถอดถอนยิ่งลักษณ์ คดีจำนำข้าว นิคม-สมศักดิ์ รอด
-กษัตริย์ซาอุฯ พระองค์ใหม่นามว่าอย่างไร  (ตอบ) เจ้าชายซัลมาน บิน อับดุล ลาซิส อัล ซาอุด พระอนุชาของพระองค์
-ว่าที่ชื่อใหม่ สภาการศึกษา  ศธ. คือ  (ตอบ) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
-กรอบการประเมิน สมศ.รอบสี่ มีว่างอย่างไร กี่ด้าน  (ตอบ) ABA มี 7 ด้าน
- คำขวัญวันเด็ก ปี 2558  คือ  ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต  (โดยนายกรัฐมนตรี)
-หนังสือวันเด็ก ปี 2558  ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………
- คำขวัญวันวันครู ปี 2558  คือ  เกียรติครูยิ่งใหญ่  น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ   
(โดย ด.ญ.อนุสรา   ชื่นบาล   จ.อ่างทอง.)
-รางวัลบุคคลแห่งปีโดยนิตยสารไทม์ (ตอบ)   นักสู้อีโบลา
-ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหวังถ่ายทอดคำสอนในเรื่องของความเพียรที่บริสุทธิและใช้สติปัญญา การดำรงชีวิตในปัจจุบัน. ชื่อว่าอย่างไร  (ตอบ)  พระมหาชนก The Story MAHAJANAKA
- แผนบูรณาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกี่จุดเน้น  (ตอบ) 6 จุดเน้น  1.มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2.มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อาทิ กีฬา ลูกเสือ เป็นต้น  4.มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอาชีพ  5.มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน  6.ปรับปรุงการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล
-กิจกรรมที่ต้องทำในขั้นตอนที่ 3 ของระบบดูแลช่วยเหลือ (ตอบ) รางวัลเจ้าห้ามหิดล  สาขาการแพทย์ ศ. ดร.อากิระ เอ็นโด  ญี่ปุ่น
กิจกรรมโฮมรูมและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)   สาขาสาธารณะสุข ศ. นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน 
- รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 2014  (ตอบ) มาลาลา ยูซาฟไซ และ ไกลาศ สัตยาธี ชาวอินเดีย
- รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2557 ปรากฏว่า รวมเรื่องสั้น "อสรพิษ" มี 12 เรื่อง  ของ แดนอรัญ แสงทอง หรือ เสน่ห์ สังข์สุข  สามารถคว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือรางวัลซีไรต์ 2557 
-5 ธันวาคม 2557 ในหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา  (ตอบ) 87 พรรษา   (พระเทพ.........ราชินี...................)
-ODOS คืออะไร  (ตอบ) One District One Scholarship : ODOS  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
-กอ.รมน. ย่อมาจากอะไร  (ตอบ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
-SEAMEO ทางการศึกษาคืออะไร  (ตอบ) เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-BOI คืออะไรทางเศรษฐกิจ  (ตอบ) Borad of Investment  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
-ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา มีกี่คน  (ตอบ)  4 คน ได้แก่ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  ,
นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์ นายตวง อันทะไชย , นางทิชา ณ นคร- นายมีชัย วีระไวทยะ
-อัตราดอกเบี้ย โดย กนง. ปี 2558 คือเท่าไร  (ตอบ)  ร้อยละ  2
-ร่าง พรบ.ภาษีมรดก พ.ศ... เก็บ ร้อยละ 10 จากส่วนที่เกิน   (ตอบ)  ร้อยละ  10
-กรรมาธิการ สปช. มีกี่คณะ  (ตอบ)  18 คณะ
-แชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014  (ตอบ) ประเทศไทย เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่ 4 ครั้งต่อไป ครั้งที่  11
-กีฬาต่าง ๆ เช่น กีฬาแห่งชาติ ........................................ซีเกมส์.....................................................................................
เอเชี่ยนเกมส์...............................................................โอลิมปิก......................................................................................
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................
-ชื่องานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558  (ตอบ)  Kid’s Funtasia ดินแดนแห่งจินตนาการ
-วันสำคัญ ปี 2558  (ตอบ)   มกราคม 2558
1 มกราคม 2558 วันขึ้นปีใหม่  10 มกราคม 2558  วันเด็ก  13 มกราคม 2558  วันการบินแห่งชาติ  14 มกราคม 2558
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  16 มกราคม 2558  วันครู  17 มกราคม 2558  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2558  2 กุมภาพันธ์ 2558  วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ  3 กุมภาพันธ์ 2558  วันทหารผ่านศึก  4 กุมภาพันธ์ 2558 วันมะเร็งโลก  10 กุมภาพันธ์ 2558  วันอาสารักษาดินแดน  14 กุมภาพันธ์ 2558  วันวาเลนไทน์  19 กุมภาพันธ์ 2558  วันตรุษจีน 4 มีนาคม 2558  วันมาฆบูชา  5 มีนาคม 2558  วันนักข่าว  8 มีนาคม 2558  วันสตรีสากล  13 มีนาคม 2558 วันช้างไทย  20 มีนาคม 2558  วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 21 มีนาคม 2558  วันกวีนิพนธ์สากล 22 มีนาคม 2558  วันอนุรักษ์น้ำโลก 27 มีนาคม 2558  วันที่ระลึกกองทัพอากาศ  1 เมษายน 2558  วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน  2 เมษายน 2558  วันอนุรักษ์มรดกไทย  6 เมษายน 2558 วันจักรี  7 เมษายน 2558  วันอนามัยโลก  13 เมษายน 2558  วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ  14 เมษายน 2558  วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย  15 เมษายน 2558  วันสงกรานต์    22 เมษายน 2558 วันคุ้มครองโลก  25 เมษายน 2558  วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร   29 เมษายน 2558  วันเต้นรำสากล 
- ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่มีกี่มาตรา  (ตอบ)  250-300 มาตรา ดาคการณ์โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- สัดส่วน สส. ในสภา โมเดลใด(ตอบ) แบบผสม  (Mixed Member Proportional : MMP) 8 ภาค ,
เขตเลือกตั้ง 250 ,สัดส่วน/บัญชีรายชื่อ 200 คน , สส. 1 คน ต่อประชากร 250,000 คน
รัฐธรรมนูญเดิม แบบแบ่งเขต 400 ต่อ สัดส่วน/บัญชีรายชื่อ 80 = 480 คน (สรุป สส.ลดลง 30 คน)
- drop box ของไปรษณีย์คืออะไร (ตอบ) ผุดตู้ drop box ตอบโจทย์ คนรับของไม่อยู่บ้าน
-ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ ฉลอง60พรรษา สมเด็จพระเทพ (2 เม.ย. 2558)  (ตอบ)  นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส 
-ความหมาย ตราสัญลักษณ์ฯ ฉลอง60พรรษา สมเด็จพระเทพ (ตอบ) อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส. สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ. สีขาวบนพื้นสีม่วงครามอ่อน เป็นสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ 5 ดวงหมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ อักษรนามาภิไธย ส.ธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทอง ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลังพระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว 7 ชั้น แต่ละชั้น มีระบายขลิบทองแผ่ลวด 3 ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจำปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชกุมารีทั้งสองข้าง กรอบพระนามาภิไธย มีรูปเทพยดา พระกรหนึ่งประคองเชิญพระสัตตปฎลเศวตฉัตร พระกรหนึ่งกระชับเถาว์บัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง เทพยดาข้างเลข 6 (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดินหน ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข 0 (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน (พระชฎาห้ายอด) ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสดิ์ ภูลพิพัฒน์พระเกียรติยศยิ่ง พ้นสิ่งสรรพทุกข์โรคันตรายทั้งปวง
อนึ่งเถาว์บัวทอง หมายถึง ทรงเนาวนิเวศน์ นามว่า สระปทุมใต้กรอบพระนามาภิไธย มีเลข มหามงคล ว่า ทรงพระเจริญ พระชนมายุ 60 พรรษา บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์พระไสยศาสตร์ ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมา มีเชิงลายถมสีหงชาด (ชมพู) เขียนอักษรไทยยอดสีทองว่า ฉลองพระชนมายุ 5 รอบและ “2 เมษายน 2558” บนห้องลาย พื้นสีขาวถัดลงมา สะท้อนถึงทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวงด้วย
-นักเตะยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2014   (ตอบ)  คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงของ เรอัล มาดริด 
-ผอ.สมศ.มอบกุญแจ3ดอกไขคุณภาพ คืออะไรบ้าง (ตอบ) จิตสำนึกคุณภาพ วิถีชีวิตคุณภาพ และการบริหารสถานศึกษาคุณภาพ
-สะเต็มศึกษา คืออะไร (ตอบ) STEM Education คือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
-กฎหมาย Undo คืออะไร (ตอบ) พรบ.การกับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
ผู้มีสิทธิเลือกอออกจาก กบข.  คือ  ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สมัครและมีผล 1 ตุลาคม 2558
(เงิน 4 ประเภท ใน กบข. คือ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ , ผู้ Undo หรือออกจาก กองทุนกบข. ได้รับเพียง เงินสะสม+ดอกผล)
-ยุทธศาสตร์ 4-5-6 ในการพัฒนาการศึกษา DLTV คืออะไร  (ตอบ)  พื้นฐาน 4 - ผู้บริหาร 5 - ครู 6 ได้แก่
ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน 4 ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมเหมาะสม 2.ขนาดเหมาะสม 3.การเอาใจใส่ 4.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร 5 ได้แก่  1.วางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนอำนวยความสะดวก
2.จัดหาเครื่องมือ เครื่องรับสัญญาณ ติดตั้งให้เหมาะสม  3.จัดหาคู่มือครู ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
4.เป็นผู้นำ มีความมุ่งมัน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน  5.นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ ครู 6 ได้แก่  1.จัดสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  2.เตรียมการสอนล่วงหน้า
3.ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูต้นทาง  4.สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน 
5.วัดและประเมินผลทุกครั้งหลังจบการเรียนการสอน  6.จัดกิจกรรมซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ
-สรุป วันอันตราย   จ.ที่เสียชีวิตสูงสุด ……ประสบอุบัติเหตุสูงสุด…….ถ้าสงกรานต์) = …………………………………..
-ส.ค.ส.พระราชทานจาก ในหลวง 2558 
(ตอบ) ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558
 นี้ เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน ในเหตุการณ์ขณะเรือที่กำลังแล่นไปใน
สุวรรณภูมิล่ม พระมหาชนกต้องอดทนว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรนานถึง 7 วัน 7 คืน และนางมณีเมขลาได้มาอำนวยพรให้กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์  ด้านล่างของภาพด้านขวา มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวว่า Happy New Year และชื่อพระราชนิพนธ์พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ด้านซ้ายบนของ ส.ค.ส.มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและผอบทองประดับ มีตัวอักษรสีเหลืองข้อความว่า ส.ค.ส.พ.ศ.2558 และตัวอักษรสีขาวข้อความว่า สวัสดีปีใหม่  ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีเข้ม มุมล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค.2557 มุมด้านขวามีข้อความว่ามหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา 2557 กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทาน เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบน ด้านซ้ายและด้านขวา เรียงกันด้านละ 2 แถว ส่วนด้านล่างเรียงกัน 3 แถว ทุกหน้ามีแต่ รอยยิ้ม
-นโยบายรัฐบาลอยู่ในมาตราใดของ รธน.ชั่วคราว บทบาทหลัก ศธ.อยู่ในนโยบายข้อใด และร่วมขับเคลื่อนอีกกี่ข้อ (ตอบ) นโยบายตาม มาตรา 19  -กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินตามนโยบายข้อที่ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -ร่วมขับเคลื่อนข้อที่ 1 , 2, 7, 8 , 10  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 7 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และนโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  -  รองเลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ คือใครบ้าง  (ตอบ) 1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ชื่อว่าอย่างไร  (ตอบ)  เมล็ดพันธุ์ของชาติจำนวน 350,000 เล่ม จำหน่ายในราคาเล่มละ 15 บาท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาเซียน ความสามัคคี ความกตัญญู วัฒนธรรมความเป็นไทย หน้าที่ของเด็กและจิตอาสา  -สอศ.ได้ตั้งเป้าหมายการรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ อย่างไร   (ตอบ)  ปี 2558 คือ 41 : 59  ,  ปี 2559 คือ 45 : 55  ,  ปี 2560 คือ 50 : 50   -การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง  (ตอบ)  จัดในรายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาเรียน 6 รายวิชา  วิชาละ 40 ชม.ต่อปี มัธยมศึกษาตอนต้น เรียน 6 รายวิชา วิชาละ 20 ชม.ต่อภาคเรียน หรือ 0.5 หน่วย , ม.ปลาย 4 รายวิชา วิชาละ 20 ชม.ต่อภาคเรียน หรือ 0.5 หน่วยกิต (ตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต)  การกำหนดรหัสวิชา หลักที่ 1 – 4 ตามที่กำหนด หลักที่ 5 -6 ตามที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และทำหมายเหตุท้ายโครงสร้างหลักสูตรว่า  เพิ่มเติมตามหนังสือที่  ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ , จำนวนผลการเรียนรู้ ประถมศึกษาและม.ต้น ชั้นละ 10 ผลการเรียนรู้  ม.ปลาย หน้าที่พลเมือง ๑-๒ รวม 12 ผลการเรียนรู้  หน้าที่พลเมือง ๓-๔ รวม 10 ผลการเรียนรู้  (ตัวอย่างผลการเรียนรู้  ป.1 ข้อ 1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย  , ม.1 ข้อ 1 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย ,
ม.ปลาย ข้อ 1 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
-วันครู 2558 ครั้งที่เท่าไร ชื่องานวันครู ปี 2558 ชื่อว่าอย่างไร (ตอบ) ครั้งที่ 59 ครูดีศรีแผ่นดิน
-นิตยสารล้อเลี้ยนที่ถูกคนร้ายยิงที่ฝรั่งเศส ชื่อว่าอย่างไร (ตอบ) ชาร์ลี เอบโด
-แอพพลิเคชั่น "PuenKru" คืออะไร (ตอบ) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกลุ่มครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกคุรุสภา ดาวน์โหลดฟรีตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมเป็นต้นไป  โ ดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรูร่วมกับ คุรุสภา
-สปช.มีมติรับหลักการการปรับโครงสร้างค่าโทรศัพท์คิดเป็น (ตอบ) วินาที
-ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย.- 5 ก.ค. ที่ประเทศ (ตอบ) แคนาดา...
-โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัด สพฐ. คือเว็บใด
-รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  (ตอบ) พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ
-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ตอบ)  ผบ.ตร. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
-ว่าที่พระคาร์ดินัลของไทยชื่อว่า (ตอบ) มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขปกครองเขตมิสซังกรุงเทพฯ
-หน่วยงานนำร่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหาร (หรือกระจายความรับผิดชอบ) มีกี่เขตกี่โรงเรียน
 (ตอบ) 20 เขต 15 โรงเรียน
-ชุดประจำชาติไทยที่ พิมบงกช จันทร์แก้ว เข้าประกวดมีสยูนิเวอร์ส 2014 ชื่อว่าอย่างไร  (ตอบ) Shadow of Siam 
-โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (รถไฟกึ่งความเร็วสูง) ระยะทางกี่ กม.  (ตอบ) 873 กม.
-ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก คือ (ตอบ) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส 
(พุทธ = สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ , อิสลาม จุฬาราชมนตรี = อาซีส พิทักคุมพล)
-ประธานาธิบดีอินโดนีเซียและบราซิล ชื่อว่าอย่างไร (ตอบ) โจโก วิโดโด ปธน.อินโดนีเซีย และ ดิลมา รูสเซฟฟ์ ปธน.บารซิล
-ยุทธศาสตร์ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานโยบายรัฐบาล (กขร.) ปี 2558 มีว่าอย่างไร (ตอบ)ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคง อย่างยั่งยืน
-นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการเดินตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ปี 2558-2563 มีว่าอย่างไร (ตอบ) ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และสอนนักเรียนให้รู้จักคำว่า วิกฤต โอกาส และความท้าทาย
-สัมปทาน เรื่อง ความมั่นคงด้านพลังงาน ครั้งที่เท่าไร  (ตอบ) ครั้งที่ 21
-บทความในนิตยสารล้อเลียน ชาร์ลี เอบโด คือ (ตอบ) what is little weapon , which hurt us so much? 
สิ่งที่เป็นอาวุธเล็
ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำร้ายเรามาก?
-เชื้อ'อหิวาต์เทียม' ในเลือดไก่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร  (ตอบ)  วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus)
-ป้าหมายจัดงานวันครู ปี 2558 ครั้งที่ 59 เพื่อ 3 พระ คือ  (ตอบ) 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 2.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  3.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น  พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
-Gen x , Gen Y/Millennial , Selfie Gen คืออะไร  (ตอบ) Gen x หรือคนที่มีอายุช่วง 50 ปี, Gen Y/Millennial หรือผู้ที่มีอายุช่วง 40 ปี, Selfie Gen หรือกลุ่มคนที่มีอายุช่วง 20 ปี
-ประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา (ตอบ) 9 ประเภท 86 สาขาวิชา
-โฆษกกระทรวงศึกษาธิการคือใคร  (ตอบ) นายอมรวิชช์ นาครทรรพ
-ร่างรัฐธรรมนูญ ภาค 1 2 3 ว่าด้วยเรื่องอะไร  (ตอบ) บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน 
หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน  ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด 2 ประชาชน 
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามหลักการใหม่
ภาค 3 นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
-ลิเวร่าออฟอาเซียนหมายถึงจังหวัดใด  (ตอบ) จ.ภูเก็ต
-ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (ตอบ) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

-นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลการจัดอันดับการศึกษาของไทยในเวทีโลก ปี 2556 โดย WEF : World Economic Form (สภาเศรษฐกิจโลก)พบว่า

-อัตราการเข้าเรียนของเด็กไทยอยู่ในอันดับ 101 ของโลกและเป็นอันดับ 9 ของอาเซียน

-ในส่วนของคุณภาพ ระบบการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 78 ของโลกและอันดับ 8 ของอาเซียน

-รวมทั้งคุณภาพประถมศึกษา อยู่ในอันดับ 86 ของโลก อันดับ 7 ของอาเซียน

-และล่าสุด WEFได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในปี 2556 – 2557 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศดังกล่าว ซึ่งหากมองจุดอ่อนของการศึกษาไทยในภาพรวมแม้ว่าจะอยู่ระดับกลางๆ แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สูงขึ้นมา 19 อันดับ หากการศึกษาไทยยังย่ำอยู่ที่เดิมอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  -นาโนไฟแนนซ์” ให้เป็นแหล่งเงินกู้ โดยได้เชิญสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย วงเงินรายละไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือนหรือร้อยละ 36 ต่อปี 
-ไมครอน คือ หน่วยวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ  มาตรีฐาน คือ ไม่เกิน 10 ไมครอน   ,  Hot Spot คือ จุดหรือบริเวณที่มีค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก  ,  - ร่าง พรบ.ไฟเบอร์  ให้เจ้าที่เข้าถึงข้อมูลได้ = เกิดการต่อต้าน
- อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี            
สรุป คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
-ฉก.ชน.สพฐ.  หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.
-ทีมสหวิชาชีพ  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่ทำงานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ  เช่น  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) One Stop Crisis Center  มูลนิธิต่าง ๆ  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตำรวจ  องค์การเพื่อการกุศล  บ้านพักเด็กและครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
-กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  มีขั้นตอน  1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ  2.บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 รายงานไปยัง ฉก.ชน.สพฐ.  3.ช่วยเหลือ  4.ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือ 5.กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครองทันทีพร้อมหาข้อมูล ข้อเท็จจริง รายงานหน่วยงานต้นสังกัด
6.กรณีพึงได้รับการสงเคราะห์ให้ส่งรับบริการสงเคราะห์ 7.กระสานข้อมูล จัดทำ/เก็บรายงาน 8.รายงาน 9.ติดตามสถานการณ์
-การช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักศึกษา มี 3 กรณี 1.ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2.ความรุนแรง  3.ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา  4.กรณีอื่น  ๆ  (ตั้งครรภ์ในวัยเรียน-จิตเวช-เกม-ถูกปล่อยปละละเลย-ยาเสพติด-อุปทานหมู่-โรคติดต่อในสถานศึกษา-อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา-อุบัติเหตุในสถานศึกษา-การจมน้ำ-เสียชีวิตในสถานศึกษา-ภัยพิบัติ
-สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 , ศูนย์ฉุกเฉิน 1669 ,  ศูนย์เตือนภัย 1860 , 191
-ความรุนแรงมี  ประเภท  คือ  ด้านร่างกาย – จิตใจ – ทางเพศ  , -ยาเสพติด  มี  ประเภท  ประเภท 1 .ให้โทษร้ายแรง เช่น เฮโรอีน , ประเภท 2 ให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟิน โคคาอีน ฝิ่นยา, ประเภท 3 เป็นต้นตำรับยาและมีประเภท 2 ผสมอยู่ , ประเภท 4 มีประเภท 1 หรือ 2 ผสมอยู่ , ประเภท 5 ไม่ใช่ 1-4 เช่น กัญชา กระท่อม   -ผู้เยาว์ คือ  เด็กอายุไม่เกิน  15  ปี 
-อุปทานหมู่ คือ ปรากฎการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ปวดศรีสะ , คลื่นไส้ ง่วง ฯลฯ
วิธีดูแล  คือ  แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่มีอาการออกจากกลุ่มเพื่อปฐมพยาบาลและประเมินอาการ –ทำจิตบำบัด-อาจให้หยุดเรียน
-ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ = ลักทรัพย์ – วิ่งราว – ชิงทรัพย์ – ปล้นทรัพย์
อย่าลืม ....  ศึกษาเพิ่มเติม  DVD + Update เรื่องใหม่ + เปิดเมล์ของท่าน วันที่ 13 กพ 58
ใกล้/วันสอบ =   เช่น  สรุปเครื่องบินตก …………………………………………………………………………………………
-สัดส่วนคะแนนสอบสถานศึกษา ต่อ ระดับชาติ  คือ  70  ต่อ  30
-การเมือง = การเลือกตั้ง ………………………………………………………………………………………………………..
-เศรษฐกิจ = GDP / เงินเฟ้อ / ค่าเงินบาท / นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ………………………………………………………….
-สังคม = บุคคลสำคัญ / เหตุการณ์เด่น ………………………………………………………………………………………….
- รายการคืนความสุขให้คนในชาติ = ……………………………………………………………………………………………
-ในและต่างประเทศเด่นสุด = ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
-1 เมษายน 2558 ศธ. มีอายุกี่ปี  (ตอบ) 123 ปี
-แบงค์ชาติประกาศ อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GGP ปี 2558 เหลือเท่าไร  (ตอบ)  ร้อยละ
-โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  (ตอบ)  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช
-แม่น้ำ 5 สาย ทางการเมืองหมายถึง  (ตอบ) ครม.-คสช.-สนช.-สปช.และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
-ร่าง 5 วิชา O-Net ใหม่ คือวิชาอะไรบ้าง  (ตอบ)  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
-NQF ทางการศึกษา คืออะไร  (ตอบ) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF)
-Performance Agreement ในเรื่องวิทยฐานะคืออะไร  (ตอบ)  หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
-ITD คืออะไร มีกี่คน  (ตอบ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD)
-โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Top Ten  (ตอบ) 10 โรงเรียน ภาคเหนือ รร.วัดทัพหลวง , บ้านหนองรัง มิตรภาพ 107
ภาคกลาง รร.วัดบางตลาด , บ้านเขาขวาง   ภาคอีสาน รร.บ้านดวนบากน้อย , บ้านหนองหลักศิลา , บ้านประดู่
ภาคใต้ รร.บ้านท่าปากแหว่ง , ตรีสหสถานศึกษา(บางท่าน้ำ)  เขตการศึึกษาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ รร.บ้านสายะ
-เขตเวลาอาเซียนมีกี่เขต อะไรบ้าง  (ตอบ) แบ่งเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ที่ใช้เวลามาตรฐานกรีนิช หรือจีเอ็มที +8 ชั่วโมง ขณะที่ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ใช้เวลาจีเอ็มที +7 ชั่วโมงส่วนพม่าใช้เวลาจีเอ็มที + 6 ชั่วโมง และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะหลายพันเกาะ ใช้เวลาจีเอ็มทีตั้งแต่ +7 ชั่วโมง ถึง +9 ชั่วโมง
-ประธานอนุฯคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา  (ตอบ)  6 คณะ
-นักบินจอร์แดนที่ถูกเผาทั้งเป็นโดยไอซีส  (ตอบ) นายโมอัซ อัล-คาซาสเบห์
-ตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่ กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอซิส)จับไป ชื่อ  (ตอบ) นาย เคนจิ โกโตะ
-PISA คืออะไร ประเมินใคร กี่วิชา กี่ช่วง  (ตอบ)
 Programme for International Student Assessment หรือ PISA เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ดำเนินการโดย Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจระบบการศึกษาของนานาประเทศว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี จากโรงเรียนทุกสังกัด  ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. , สช.
, กทม. , สังกัดสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น , โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  , วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ปี 2000 ทุกประเทศจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และมีการกำหนดพื้นที่ ขนาดโรงเรียนในการสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย PISA มีการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ใน 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
สิ่งที่ PISA เน้นคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อน โดย มี 3 ระยะ  1) การประเมินผลระยะที่ 1 (PISA 2000 และ PISA 2009) เน้นด้านการอ่าน (มีน้ำหนักข้อสอบด้านการอ่าน 60% และที่เหลือเป็นด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างละ 20%)   2)  การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ PISA 2012) เน้นด้านคณิตศาสตร์ (น้ำหนักข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% และด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์อย่างละ 20%) 3)  การประเมินผลระยะที่ 3 (PISA 2006 และ PISA 2015) เน้นด้านวิทยาศาสตร์ (น้ำหนักข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ 60% และด้านการอ่านและคณิตศาสตร์อย่างละ 20%)
-แชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 43  (ตอบ) เกาหลีใต้ มี 7 คะแนน คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 11 ส่วนทีมชาติไทยได้รองแชมป์ มี 4 คะแนน และอุซเบกิสถาน กับ ฮอนดูรัส ได้อันดับ 3 ร่วมกัน
- (GAT/PAT/ V-NET) คืออะไร การทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
-โรงเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอบ) รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
-เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม  (ตอบ)  5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ล้วนเป็นพื้นที่ชายแดน ที่ตั้งอยู่บนแนว “ระเบียงเศรษฐกิจ” 
-รัฐฐาลกำหนดเป้าหมายการลงทุน (ตอบ) ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวมให้ได้ 1% ของ GDP และ เพิ่มสัดส่วนการวิจัยและพัฒนาของเอกชนเป็น 70% ต่อ 30% ให้ได้
-TDRI คืออะไร (ตอบ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- KOTAC  คืออะไร (ตอบ) ตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็ง และผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ที่จังหวัดนครราชสีมา คือการจัดการ “คลัสเตอร์มันโคราช”(Korat Tapioca Cluster: KOTAC) 
-ตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ข้าราชการครูถูกลงโทษมาแล้ว
1.ส่งผลการเรียนล่าช้าทำให้โรงเรียนไม่สามารถแจ้งผลการเรียนได้ตามกำหนด = ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
2.เปิดเผยข้อสอบของตนหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยได้รับค่าตอบแทน = ไล่ออก
3.เบิก-ถอนเงินโรงเรียนแล้วไม่นำไปจ่ายตามวัตถุประสงค์และไม่สามารถชี้แจงหลักฐานได้ = ไล่ออก
4.อนุมัติให้จ่ายเงิน ทั้งที่ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุโดยไม่ส่อไปในทางทุจริต  = ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
5.อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยไม่ได้ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อ = ปลดออก
6.ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันควร = ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน
7.มาลงชื่อปฏิบัติราชการ แล้วออกนอกโรงเรียน ไม่อยู่สอน โดยไม่มีเหตุอันควร = ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน
8.ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วหยุดราชการทันทีโดยยังไม่ได้รับอนุญาต = ไล่ออก
9.หมิ่นประมาท กล่าวอาฆาตพยาบาท ก้าวร้าวลบหลู่ผู้บังคับบัญชา จากไม่ได้ 2 ขั้น = ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน
10.มีความสัมพันธ์ชู้สาวถึงขึ้นร่วมประเวณีกับหญิงอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่นทั้งที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้ว = ไล่ออก
11.มีเพศสัมพันธ์ การขอมีเพศสัมพันธ์หรือล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา = ไล่ออก
12.ใช้เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมไปประกันตัวจำเลยคดีอาญา ศาลพิพากษาฐานใช้เอกสารเท็จ = ปลด/ไล่ออก
13.ลงโทษนักเรียนหนีเรียน โดยใช้โซ่ล่ามไว้กับต้นไม้ในโรงเรียนและประกาศให้นักเรียนคนอื่นไปดู = ลดขั้นเงินเดือน
-บัตรประจำตัวประชาชน คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ชำรุกเสียหายยื่นทำใหม่ภายใน 30 วัน ใช้ได้ 6 ปี หมดอายุให้ยื่นทำใหม่ภายใน 60 วัน
เพิ่มเติมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-การใช้รถนำขบวน = การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่ โดยใช้ระโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง 3 คันขึ้นไป
-การเดินทางที่ต้องใช้เวลาเกินกว่า 4 ชม. ต้องมีพนักงานคนขันจำนวน 2 คนขึ้นไป
e - Auction เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) โดยให้มีการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต  แบบ real time  ส่วนขั้นตอนการดำเนินการเกือบทั้งหมดยังเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  กล่าวคือ   จะต้องมีการประกวดราคา  การตรวจสอบคุณสมบัติ  การดูสถานที่  การเปิดซองทางเทคนิค  โดยการดำเนินการทางเอกสารทั้งหมด ยังต้องไปตามระเบียบเหมือนเดิม เฉพาะขั้นตอนการเสนอราคาเท่านั้น ที่ใช้วิธีการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด     การประมูลที่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชนกำลังนำมาใช้นั้นมีลักษณะเป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อ ด้วยการแจ้งข้อกำหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่าจะไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต่ำกว่าอีกแล้ว การประมูลแบบนี่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรียกว่าเป็นการประมูลแบบ Reverse auction
 ระบบ e-auction แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Reverse auction เป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อ ด้วยการแจ้งข้อกำหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่าจะไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต่ำกว่าอีกแล้ว การประมูลแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระบบนี้จะรับข้อมูลของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากระบบ E-RFP/E-RFQ มาดำเนินการประมูลทางอินเตอร์เน็ต แบบreal time ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยการประมูลมี 2 แบบคือ
       - English Reverse auction เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะทราบสถานะของการประมูลว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเท่าไร แต่ผู้เข้าประมูลจะไม่ทราบชื่อของผู้เข้าประมูลรายอื่นๆ
       - Sealed Bid เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะไม่ทราบสถานะของการประมูลและราคาต่ำของผู้ยื่นประมูล การยื่นข้อเสนอราคาแบบ Sealed Bid แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบยื่นข้อเสนอได้เพียงครั้งเดียว และยื่นข้อเสนอได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. Forward auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด


อัพเดท ระเบียบพัสดุใหม่ เริ่ม 3 กพ 2558
-ส่วนราชการจะต้องกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ระบุความต้องการเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำในประเทศ ซึ่งแสดงเครื่องหมาย มอก.เท่านั้น เมื่อมีผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศกี่รายขึ้นไป  (ตอบ) 3 ราย
-การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)
 “ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e - bidding)
-ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog)
-“UNSPSC” หมายความว่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือของ กรมบัญชีกลางระ
อ้างอิง
-รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า หรือบริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขายผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง
-ให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจหน้าที่ (๑) จัดทําและพัฒนาระบบ e – catalog
-การซื้อหรือการจ้างตามแนวทางปฏิบัตินี้กระทําได้๒ วิธีคือ (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กําหนดไว้ใน ระบบ e - catalog กระทําได้๒ ลักษณะ ดังนี้ (๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e – market
-หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม