หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

’มข.-มศว’ขานรับใช้โอเน็ต 5 วิชาทันที คัดแอดมิสชั่นส์’59 -ลด’เครียด-วิ่งสอบ’

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


’มข.-มศว’ขานรับใช้โอเน็ต 5 วิชาทันที คัดแอดมิสชั่นส์’59 -ลด’เครียด-วิ่งสอบ’ 
      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ให้สัมภาษณ์กรณี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการ บริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติให้เริ่มลดวิชาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ ได้แก่ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ โดยเริ่มทันทีในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะสอบช่วงต้นปี 2559 ว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับผลการหารือในที่ประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทปอ.ได้พูดคุยว่าอยากให้เด็กสอบน้อยลงเพื่อลดความเครียด และให้มหาวิทยาลัยที่รับตรง มาก ยอมลดการรับตรง เด็กจะได้วิ่งรอกสอบ น้อยลง ทปอ.เห็นด้วยกับการลดโอเน็ตเหลือ 5 วิชา และเห็นว่าเริ่มใช้ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ได้ทันทีในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากโครงสร้างค่า น้ำหนักไม่ต่างจากเดิม โดยปัจจุบันค่าน้ำหนัก 25% อยู่ที่ 5 กลุ่มสาระฯ ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ อยู่ที่ 5% เท่านั้น เพียงแต่เปลี่ยนจาก สทศ.มาเป็นโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ 3 กลุ่มสาระฯดังกล่าว ทปอ.เห็นด้วยว่า 3 กลุ่มสาระฯเป็นวิชาทักษะชีวิต ซึ่งแต่ละโรงเรียน มีบริบทที่ต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเป็นผู้วัดผลเอง เด็กจะได้ไม่เจอคำถามแปลกๆ จาก สทศ.อีกว่าควรจะตอบอย่างไรดี ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าโรงเรียนพร้อมที่จะวัดผลวิชาทักษะชีวิตเหล่านั้นอยู่แล้ว
          ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าโรงเรียนจัดสอบเอง อาจช่วยเด็กด้วยการปล่อยคะแนน นายกิตติชัยกล่าวว่า เดิมโรงเรียนก็ปล่อยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่แล้ว ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ เราคุยกันว่าแม้โรงเรียนจะช่วยเด็กด้วยการปล่อยคะแนนให้ 100% เต็ม ก็ไม่มีนัยที่จะส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะ 3 กลุ่มสาระฯมีค่าน้ำหนักเพียง 5% เท่านั้น ดังนั้น มข.พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในปีการศึกษา 2558 โดยเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบ กับเด็ก ตรงกันข้ามเด็กจะลดความเครียดที่ไม่ต้องสอบถึง 8 กลุ่มสาระฯ
          นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า ที่ถามว่า มศว พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายในปีการศึกษา 2558 เลยหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งพร้อม แต่ต้องทำไปพร้อมกันทั้งหมด โดย ทปอ.เห็นด้วยที่จะลดวิชาสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ โดยให้ค่าน้ำหนัก 25% ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ให้ค่าน้ำหนัก 5% ซึ่งในที่ประชุม ทปอ.ที่ผ่านมามองว่าสัดส่วน 5% จาก 3 กลุ่มสาระฯน้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเสียเปรียบ บางคนมองว่าน้อยมากจนไม่ใช้ 3 กลุ่มสาระฯเลยก็ได้ ขณะที่บางคนมองว่าอาจมีผลกระทบบ้าง เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองอาจกังวลมาตรฐานในการให้คะแนนของแต่ละโรงเรียนที่อาจไม่เป็นธรรม จึงเห็นว่าไม่ควรใช้ 3 กลุ่มสาระฯ
          "มหาวิทยาลัยใช้ค่าน้ำหนัก 25% จาก 5 กลุ่ม สาระฯ แต่อีก 3 กลุ่มสาระฯ ขณะนี้มีอยู่ 2 แนวทาง คือ ใช้ 3 กลุ่มสาระฯ ในสัดส่วน 5 % หรือไม่ใช้ ถ้าไม่ใช้จะไปให้ค่าน้ำหนักที่องค์ประกอบใดแทน จะเพิ่มค่าน้ำหนักที่คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้น ม.ปลาย (GPAX), การวัดความถนัดทั่วไป (GAT) การวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบ เพราะยังไม่ได้พูดคุยกัน สำหรับกรณี ทปอ.มอบหมายให้ มศว วิจัย GAT-PAT นั้น มศว จะวิจัย 3 เรื่องคือ 1.ข้อสอบ GAT-PAT มีความเป็น Attitude Test หรือข้อสอบวัดปฏิภาณไหวพริบวัดแววหรือไม่ 2.GAT-PAT สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าไม่สัมพันธ์กัน ก็ต้องพัฒนาข้อสอบ และ 3.โอเน็ตสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าไม่สัมพันธ์ ก็ต้องพัฒนาข้อสอบ ทั้งนี้ จะแล้วเสร็จปลายปี 2558 ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำและลดการถกเถียงหรือการลองผิดลองถูกเพราะเป็นการหาคำตอบโดยมีงานวิจัยรองรับ
          นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กสพท.ไม่มีปัญหา เพราะแม้จะลดสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ก็ยืนยันว่านักเรียนจะต้องมีคะแนนโอเน็ตขั้นต่ำ 60% ถึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ของ กสพท. โดยจะใช้คะแนนที่ สทศ.จัดสอบเท่านั้น และคิดว่าการปรับครั้งนี้จะไม่เกิดผลกระทบ เพราะ กสพท.ไม่ได้ใช้คะแนนโอเน็ตในการคัดเลือก เพียงแต่ใช้เพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด จึงใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น
--จบ--
          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2558 (กรอบบ่าย)--

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม