หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอศ.เสนอ 6แผนกรอบปฏิรูปอาชีวะ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

สอศ.เสนอ 6แผนกรอบปฏิรูปอาชีวะ 

          ศึกษาธิการ * สอศ.เสนอกรอบปฏิรูปตัวเองให้คณะอำนวยการปฏิรูปฯ พิจารณา กำหนด 6 แผนไปสู่การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสำคัญเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้-เสีย
          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวภายหลังการะประชุมคณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำเสนอกรอบปฏิรูปการอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ
          1. การปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคน จะต้องตอบโจทย์การสร้างสัมมาชีพและคุณภาพชีวิตคนไทย สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
          2. การปฏิรูปความร่วมมือ สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสถานประกอบการโดยใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะกรรมการร่วมรัฐกับเอกชน (กรอ.) กลุ่มอาชีพเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาทั้งระบบอย่างมีคุณภาพ และ
          3. การ ปฏิรูปเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เน้นสร้างเส้นทางความก้าวหน้า สนับสนุนให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
          นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า จากกรอบปฏิรูปอาชีวศึกษาที่ทาง สอศ.เสนอ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในกรอบใหญ่ และยังได้ให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียด เพื่อมอบให้ สอศ.นำไปปรับแก้กรอบปฏิรูปการอาชีวศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งข้อเสนอแนะมีอยู่ 6 ประเด็นใหญ่ๆ ด้วยกัน สำหรับในประเด็นแรก ที่ประชุมมีข้อเสนอว่า
            1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาควรจะเชื่อมกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด เพื่อสร้างผลิตภาคระดับจังหวัดในทุกจังหวัด
            2. ควรจะพิจารณาจัดทำแผนกำลังคนให้มี ความเชื่อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดสัดส่วนการผลิตกำลังในแต่ละสาขาอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงสาขาที่เป็นความจำเป็นของประเทศ เช่น สาขาเกี่ยวกับการบริการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ค่อยมีการผลิต
            3. เรื่องของการ พัฒนาครูอาชีวะ ต้องเน้นพัฒนาโดยใช้ความต้องการเป็นตัวตั้ง และเน้นการพัฒนาครูร่วมกับสถานประกอบการ
            4. การสร้างความร่วมมือในการจัด การศึกษากับเอกชนอย่างครบวงจร และดูสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบเอกชนที่มาร่วมมือด้วย
            5. ระบบงบประมาณของอาชีวศึกษา ที่ประชุมแนะนำว่าต้องปรับให้สอดรับกับระบบงบประมาณที่กำลังปฏิรูปให้เป็นระบบงบประมาณตามตัวผู้เรียน
            6. ยังต้องปฏิรูปสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้การอาชีพตลอดชีวิต และสร้างให้อาชีวะเป็นอาชีวะสามารถดูแลการจัดการศึกษาสายอาชีพของทุกสังกัด และให้ปรับบทบาท สอศ.จากผู้จัดเป็นผู้ควบคุม กำกับ สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา
          "หลังจากนี้ สอศ.จะนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปจัดโรดแม็พ หาข้อสรุปให้ได้ว่ากรอบปฏิรูปอาชีวศึกษาจะเป็นอย่างไร และที่ประชุมยังแนะนำให้เปิดการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นค่อยนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและ สปช.ต่อไป ซึ่งคาดว่าขั้นตอนนี้จะแล้วเสร็จใน 2 เดือน" เลขาฯ กอศ.กล่าว.--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม