หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พัฒนานักเรียน-ครู พร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


พัฒนานักเรียน-ครู พร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน 
        หลังจากแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน กระทรวงการศึกษาธิการก็ไม่รอช้า เดินหน้าจัดโครงการทันที โดยประเดิมการจัดการแข่งขันทักษะและการประกวดครั้งแรกที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยรับเกียรติจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
          พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของคนไทยในทุกระดับ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิต และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สำหรับในมิติของอาเซียน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมคนไทยในการเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรักชาติ การมีจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ที่ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้คนไทยได้ยึดถือร่วมกัน
          เด็กหญิงณิชกมล ขันเชื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ผู้เข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อใน Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “หนูเคยประกวดกล่าวสุนทรพจน์มาหลายครั้ง แต่สำหรับโครงการนี้มีความพิเศษคือมีการจัดเวิร์คช็อปก่อนการประกวด ทำให้หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทราบมาก่อน เช่น ได้ทราบทักษะในการพูด พูดอย่างไรถึงจะดึงดูดใจคนฟัง เนื้อหาแบบไหนที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้หนูมีพื้นฐานในการพูดและมีความพร้อมที่จะประกวดมากขึ้น สำหรับเนื้อหาของสุนทรพจน์ที่หนูได้กล่าวในการประกวดครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็นพลเมืองดี โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งในความคิดเห็นของหนูมองว่าภาษาอังกฤษจะมี
          สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีก ๓ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะทำการคัดเลือกหาผู้ชนะของแต่ละภาคเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๓ มีนาคม โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะและประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. ๐๖๑-๖๓๑-๖๔๙๐, ๐๖๑-๖๓๑-๔๐๙๐ หรือ
www.moe.go.th , www.bic.moe.go.th <http://www.bic.moe.go.th>,www.247friend.net <http://www.247friend.net> โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ปิดรับสมัครวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์นี้--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม