หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 51/2558
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 ศึกษาธิการ - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือร่วมกับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ได้มองเฉพาะประเด็นการแยกโครงสร้างกระทรวงเท่านั้น แต่เป็นการทำให้ระบบอุดมศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็น คือทำหน้าที่ผลิตคนเพื่อพัฒนาประเทศ
 แม้ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับกระทรวงต่างๆ แล้วว่า หากเป็นไปได้ในช่วง 1-2 ปีนี้ไม่ต้องการให้มีการปรับเรื่องโครงสร้างมากนัก ขอให้ทุ่มเทกับการทำงานแก้ไขปัญหาก่อน ดังนั้นกระทรวงต่างๆ คงยังไม่มีการปรับโครงสร้างในช่วงนี้ แต่จะเป็นการวางระบบไว้สำหรับรัฐบาลต่อไป อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ก็อาจจะต้องเสนอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการระบบธรรมาภิบาลทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษาเองและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาด้วย ซึ่งมีหลายแนวทางในการดำเนินงานแก้ปัญหาดังกล่าว แต่แนวทางหนึ่งที่คิดไว้คือ จะขอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการตั้งคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลใน กกอ.  ขณะเดียวกันตนจะหารือกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งการได้มาซึ่งอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้องการให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ มีส่วนร่วมบริหารจัดการเรื่องระบบธรรมาภิบาล ในรูปแบบมหาวิทยาลัย "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยนำกรณีศึกษาทั้งเรื่องดีและไม่ดีมาแลกเปลี่ยนและหาแนวทางป้องกันร่วมกันด้วย
 โดยจะนำประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เข้าหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม