หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวที่ 31/2561รมว.ศธ.ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก


จังหวัดจันทบุรี : เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
● ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคลองครก อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 4 แห่งในภาคตะวันออก จำนวน 560 โรงเรียน พบว่าใช้บริการจาก UniNet จำนวน 237 แห่ง และเช่าสัญญาณเอกชน 544 แห่ง ซึ่งได้จ่ายค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาทต่อเดือน และมีโรงเรียน 4 แห่งที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้
โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับปัญหาการใช้ระบบเครือข่าย UniNet ที่ผ่านมา จะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นแบบกระจาย โดยมีเครื่องแม่ข่ายหลัก เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับสถานีปลายทางของสมาชิก เป็นการต่อพวงสัญญาณ เมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักขัดข้องแล้ว จะส่งผลให้สถานีปลายทางของสถานศึกษารายทางขัดข้องตาม การซ่อมบำรุงล่าช้านอกจากนี้ Link สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเปิด - ปิดของระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่เป็นโหนดต่างๆ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอเนื่องจากระบบของสถานศึกษาเป็นแบบแบ่งปัน IP Address กับสถานศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาได้รับความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เกิน 100 Mbps สถานศึกษาที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

● ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัด สอศ. กศน.และ สช.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมาก มีการเตรียม Hardware สำหรับปี 2562 ซึ่งสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกใช้สัญญาณ UniNet หากสามารถปรับปรุงระบบให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสามารถเกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษามากขึ้นด้วย
"สิ่งที่อยากฝากไว้คือ หากในอนาคตเกิดกระทรวงอุดมศึกษา แต่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษายังใช้เครือข่าย Uninet ทั้งหมดจึงต้องมีการวางแผนให้ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ต้องพยายามจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กของเรา โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทุจริตอีก เพราะต่อไปจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหรือพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

จากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัดดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาเอกชนจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สูง เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายคิดค่าใช้บริการเป็นประเภทกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สถานศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงจะพอใช้และไม่เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่วนปัญหาที่พบในสถานศึกษาสังกัด กศน. คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตของ กศน. ตำบล หรือ MICT WI-FI ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น
สำหรับด้านบุคลากร ควรมีคณะทำงานบูรณาการด้านอินเทอร์เน็ตระดับจังหวัด และต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเบื้องต้น ส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต IP สำหรับใช้ทำระบบ Webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ UniNet ทำงานล่าช้า และขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สอศ. มีสถานศึกษารวม 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, ตราด 3 แห่ง) ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ที่ใช้งานเครือข่าย Uninet สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษา 147 แห่ง (จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อำเภอ, ตราด 50 แห่งใน 8 อำเภอ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT และ CAT ส่วน Uninet มีสถานศึกษาใช้เพียง 4 แห่งเท่านั้น เช่นเดียวกับ สช. ซึ่งมีสถานศึกษา 55 แห่ง (จันทบุรี 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT ตามลำดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ใช้เครือข่าย UniNet
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet”  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา  และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แห่ง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ
               ต่อมาปี 2553-2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว รองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงขึ้นเอง เชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศ
               และปี 2555-2557 มีการพัฒนาต่อยอดใน โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) ดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

คำศัพท์ที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนั้น มีคำศัพท์เฉพาะที่ควรทราบ
  1.WebSite หมายถึง จำนวนไฟล์หรือจำนวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ
  2. Webpages หมายถึง หน้าในแต่ละหน้าของแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์ที่ประกอบกัน ขึ้นรวมๆกันกลายเป็นเว็บไซต์
  3. Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์นั้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นนอกจากนี้โฮมเพจหนึ่งๆอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บเพจอื่นๆอีกจำนวนมาก
  4. Webmaster หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลและวางแผนวางโครงทั้งหมดเพื่อแก่ไขปรับปรุงเว็บไซต์
 5. ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ย่อมามาก Internet Service Provider
6.  IP Address หมายถึง หมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำเครื่อง หรือที่อยู่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเลขรหัสที่ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ้งไม่ซ้ำกัน หมายเลขจะประกอบไปด้วยตัวเลขสี่กลุ่มตั้งแต่0 ถึง 255 โดยถูกคั้นด้วยเครื่องหมาย(.)ตัวอย่างเช่น 161.200.139.62 ซึ้งจำได้ยากดังนั้นจึงมีระบบชื่อคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอส (DNS: Domainname Serves)ซึ้งจะสอดคล้องกับหมายเลขไอพี เช่น http://www.cubook.chula.ac.th/
7.  Node หมายถึง จุดเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆที่มีอยู่บนเครือข่าย
8.  Network หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป มาเชื่องต่อกัน เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
9.  Internet หมายถึง  การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
10. Intranet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรที่มีบุคคลผู้เป็นเจ้าของแน่นอน
11. Uninet หมายถึง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระภายใต้ความสนับสนุนของรัฐบาลผ่านทบวงมหาลัยเพื่อที่จะขยายโอกาส ทางการศึกษา
 12. Moenet หมายถึง เว็บเพจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อที่อยู่ว่า http://www.moe.go.th/ ซึ่งมีข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  13. Search Engine หมายถึง เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารทุกประเภท เพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น http://www.yahoo.com/www.thaiguru.com

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม