หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวที่ 31/2561รมว.ศธ.ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก


จังหวัดจันทบุรี : เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
● ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคลองครก อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 4 แห่งในภาคตะวันออก จำนวน 560 โรงเรียน พบว่าใช้บริการจาก UniNet จำนวน 237 แห่ง และเช่าสัญญาณเอกชน 544 แห่ง ซึ่งได้จ่ายค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาทต่อเดือน และมีโรงเรียน 4 แห่งที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้
โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับปัญหาการใช้ระบบเครือข่าย UniNet ที่ผ่านมา จะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นแบบกระจาย โดยมีเครื่องแม่ข่ายหลัก เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับสถานีปลายทางของสมาชิก เป็นการต่อพวงสัญญาณ เมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักขัดข้องแล้ว จะส่งผลให้สถานีปลายทางของสถานศึกษารายทางขัดข้องตาม การซ่อมบำรุงล่าช้านอกจากนี้ Link สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเปิด - ปิดของระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่เป็นโหนดต่างๆ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอเนื่องจากระบบของสถานศึกษาเป็นแบบแบ่งปัน IP Address กับสถานศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาได้รับความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เกิน 100 Mbps สถานศึกษาที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

● ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัด สอศ. กศน.และ สช.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมาก มีการเตรียม Hardware สำหรับปี 2562 ซึ่งสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกใช้สัญญาณ UniNet หากสามารถปรับปรุงระบบให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสามารถเกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษามากขึ้นด้วย
"สิ่งที่อยากฝากไว้คือ หากในอนาคตเกิดกระทรวงอุดมศึกษา แต่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษายังใช้เครือข่าย Uninet ทั้งหมดจึงต้องมีการวางแผนให้ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ต้องพยายามจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กของเรา โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทุจริตอีก เพราะต่อไปจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหรือพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

จากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัดดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาเอกชนจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สูง เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายคิดค่าใช้บริการเป็นประเภทกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สถานศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงจะพอใช้และไม่เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่วนปัญหาที่พบในสถานศึกษาสังกัด กศน. คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตของ กศน. ตำบล หรือ MICT WI-FI ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น
สำหรับด้านบุคลากร ควรมีคณะทำงานบูรณาการด้านอินเทอร์เน็ตระดับจังหวัด และต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเบื้องต้น ส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต IP สำหรับใช้ทำระบบ Webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ UniNet ทำงานล่าช้า และขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สอศ. มีสถานศึกษารวม 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, ตราด 3 แห่ง) ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ที่ใช้งานเครือข่าย Uninet สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษา 147 แห่ง (จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อำเภอ, ตราด 50 แห่งใน 8 อำเภอ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT และ CAT ส่วน Uninet มีสถานศึกษาใช้เพียง 4 แห่งเท่านั้น เช่นเดียวกับ สช. ซึ่งมีสถานศึกษา 55 แห่ง (จันทบุรี 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT ตามลำดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ใช้เครือข่าย UniNet
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet”  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา  และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แห่ง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ
               ต่อมาปี 2553-2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว รองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงขึ้นเอง เชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศ
               และปี 2555-2557 มีการพัฒนาต่อยอดใน โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) ดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

คำศัพท์ที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนั้น มีคำศัพท์เฉพาะที่ควรทราบ
  1.WebSite หมายถึง จำนวนไฟล์หรือจำนวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ
  2. Webpages หมายถึง หน้าในแต่ละหน้าของแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์ที่ประกอบกัน ขึ้นรวมๆกันกลายเป็นเว็บไซต์
  3. Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์นั้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นนอกจากนี้โฮมเพจหนึ่งๆอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บเพจอื่นๆอีกจำนวนมาก
  4. Webmaster หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลและวางแผนวางโครงทั้งหมดเพื่อแก่ไขปรับปรุงเว็บไซต์
 5. ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ย่อมามาก Internet Service Provider
6.  IP Address หมายถึง หมายเลขอินเทอร์เน็ตประจำเครื่อง หรือที่อยู่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเลขรหัสที่ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ้งไม่ซ้ำกัน หมายเลขจะประกอบไปด้วยตัวเลขสี่กลุ่มตั้งแต่0 ถึง 255 โดยถูกคั้นด้วยเครื่องหมาย(.)ตัวอย่างเช่น 161.200.139.62 ซึ้งจำได้ยากดังนั้นจึงมีระบบชื่อคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอส (DNS: Domainname Serves)ซึ้งจะสอดคล้องกับหมายเลขไอพี เช่น http://www.cubook.chula.ac.th/
7.  Node หมายถึง จุดเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆที่มีอยู่บนเครือข่าย
8.  Network หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป มาเชื่องต่อกัน เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
9.  Internet หมายถึง  การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
10. Intranet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรที่มีบุคคลผู้เป็นเจ้าของแน่นอน
11. Uninet หมายถึง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระภายใต้ความสนับสนุนของรัฐบาลผ่านทบวงมหาลัยเพื่อที่จะขยายโอกาส ทางการศึกษา
 12. Moenet หมายถึง เว็บเพจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อที่อยู่ว่า http://www.moe.go.th/ ซึ่งมีข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  13. Search Engine หมายถึง เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับการค้นหาข้อมูลข่าวสารทุกประเภท เพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น http://www.yahoo.com/www.thaiguru.com

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม