หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศก.ไทย ต.ค. กระเตื้องขึ้น นักท่องเที่ยวขยายตัวในรอบ 10 ด.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ศก.ไทย ต.ค. กระเตื้องขึ้น นักท่องเที่ยวขยายตัวในรอบ 10 ด.

คลังเผยศก.ไทยต.ค.กระเตื้องขึ้น นักท่องเที่ยวขยายตัวในรอบ 10 เดือน เชื่อมั่นผู้บริโภคปรับเพิ่ม จากมาตรการกระตุ้นศก.ราคาน้ำมันลด รวมถึงส่งออกโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มั่นใจเสถียรภาพในประเทศ รองรับความเสี่ยงจากศก.โลกผันผวนได้...
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2557 ว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยสะท้อนสัญญาณปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่อุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกขยายตัวเช่นกัน สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน
ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ในเดือนตุลาคม 2557 ที่แม้ว่าจะกลับมาหดตัวที่ร้อยละ -1.7 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล (m-o-m SA) พบว่าขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อเดือน แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.3 ต่อปี
ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการนำเข้าหดตัวร้อยละ -7.5 ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม 2557 แม้ว่ายังคงหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ -7.6 ต่อปี แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อเดือน
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับเพิ่ม ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 69.6 จากในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 69.2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศ ที่ปรับตัวลดลงทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนลดลง
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนดีขึ้น โดยในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ แม้ว่ายังคงหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ-13.6 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 ต่อเดือน หมวดก่อสร้าง สะท้อนจากยอดขายปูนซีเมนต์หดตัวที่ร้อยละ -5.7 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 ต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -4.4 ต่อปี และ -8.6 ต่อเดือนตามลำดับ เนื่องจากในเดือนก่อนหน้ามีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับภาษีมรดก จึงทำให้มีการเร่งทำธุรกรรมและส่งผลให้ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือนกันยายน ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 16.1 ต่อปี
สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐมีอัตราเร่งขึ้น การเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนตุลาคม 2557 พบว่ามีจำนวน 367.6 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 42.3 ต่อปี เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -2.3 ต่อปี แบ่งเป็น 1. รายจ่ายประจำ 330.0 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 36.7 ต่อปี และ 2. รายจ่ายลงทุน 14.8 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 449.6 ต่อปี ทั้งนี้ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในเดือนแรก เบิกจ่ายได้ 344.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (2,575.0 พันล้านบาท)
นอกจากนี้ อุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน หรือขยายตัวสูงสุดในรอบ 21 เดือน โดยขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อเดือน โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าในหมวดเกษตรกรรม น้ำตาลทราย ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานยังส่งสัญญาณหดตัวจากภาคเกษตรกรรม ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -3.4 ต่อปี และหดตัวร้อยละ -5.5 ต่อเดือน ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี ทำให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ประกอบกับผลผลิตมันสำปะหลังที่หดตัวลง เนื่องจากมีการเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงก่อนหน้า
ขณะที่ภาคบริการสะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า ประเทศไทยขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ที่ร้อยละ 6.1 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 12.3 ต่อเดือน สะท้อนถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจีนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 67.0 ต่อปี ปัจจัยหลักจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ด้านเสถียรภาพในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้โดยอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.8 จากต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่อง และการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศ ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 ของกำลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 2.89 แสนคน และเสถียรภาพภายนอกประเทศอยู่ในระดับมั่นคง สะท้อนได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 160.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 2.7 เท่า สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม