หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไฟเขียวแผนบูรณาการ-งบการศึกษาใต้

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ไฟเขียวแผนบูรณาการ-งบการศึกษาใต้ 
"สุรเชษฐ์"ลงปัตตานีปลุกขวัญ/จ่ายอุดหนุนปอเนาะ-โต๊ะครู
          นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศธ.ประจำปีงบประมาณ 2558 แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันได้รับทราบรายงานการสำรวจจำนวนข้อมูลบ้านพักครู และความต้องบ้านพักครู ใน 11 เขตพื้นที่การศึกษา ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีบ้านพักครูรวม330หลัง และมีบ้านพักในศูนย์ครูใต้ที่ จ.ปัตตานี อีก 100 หลัง ซึ่งจำนวนบ้านพักครูดังกล่าวเพียงพอกับความต้องการ แต่มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย
          "ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนปอเนาะ 404 แห่ง ที่จดทะเบียนอยู่ในการดูแลของ สช.เพื่อเป็นค่าตอบแทนโต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู 1,071 คนๆ ละ 2,000 บาท/เดือน ค่าบริหารจัดการปอเนาะ 351 แห่งๆ ละ 1,000 บาท/เดือน ค่าพัฒนาโครงสร้างด้านศักยภาพ และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก และสถาบันศึกษาปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 แห่งๆ ละ 350,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ใน จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา รวม 25 แห่ง เพื่อนำไปขยายผลการสอนทวิภาษา และจัดทำโครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้"ปลัด ศธ.กล่าว
          อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 พ.ย.57 นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ จะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังตัวแทนครู ที่จะนำรายงานผลการระดมสมองถึงแนวทางแก้ปัญหาและจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
          โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยโดยตลอด ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นับเป็นการเลือกโจมตีเป้าหมายที่อ่อนแอ ซึ่งได้ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับครูและโรงเรียนแล้ว ซึ่งเชื่อว่าขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรในพื้นที่จะดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ ต้องมีการบูรณาการและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนหน้าแล้วก็เชื่อว่าจะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
          ที่มา: http://www.siamrath.co.th

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม