หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ รร.วังไกลกังวล

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 255/2557 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ รร.วังไกลกังวล
 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้จัดตั้งโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนวังไกลกังวล จากที่ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ทำให้นึกย้อนไปสมัยที่ตนเป็นนักเรียนว่า หากนักเรียนได้รับการปลูกฝังอย่างทั่วถึงและเข้มแข็ง ก็จะเห็นนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มั่นคง และเจริญก้าวหน้า
นอกจากนี้ จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน) ที่อยู่ห่างไกล คือ การขาดแคลนครู จึงมีข้อสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อส่งสัญญาณไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการอย่างจริงจังในโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 15,000 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบปัญหาในเรื่องของสัญญาณภาพที่ไม่เสถียร เนื่องจากสภาพอากาศและระบบไฟฟ้า แต่สามารถแก้ไขได้ หลังจากนี้จะมีการติดตามการดำเนินงาน รวมถึงจัดคณะทำงานตรวจเยี่ยม กำกับดูแล และนิเทศในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและจัดการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังวลในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
โอกาสนี้ รมช.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ได้แก่ ห้องกำกับรายการ DLTV (Distance Learning Television) ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องเรียนออกอากาศ DLTV โดยได้พูดคุยกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เช่น ห้องปฏิบัติการเสริมสวย ห้องปฏิบัติการอาหาร-ขนม และห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม