หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชาพิจารณ์มาตรฐานการอาชีวะระดับปริญญาอาชีวะเรียกประชุมเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีวะ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 
ประชาพิจารณ์มาตรฐานการอาชีวะระดับปริญญาอาชีวะเรียกประชุมเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีวะ 
  นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ....ว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ... เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต/สำนักงาน อาชีวศึกษาบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสถาบัน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าว ในเรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพภายใน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน การอาชีวศึกษา ร่วมอภิปรายและ ตอบข้อซักถาม เพื่อนำมาพิจารณาปรับแก้ไข ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ก่อนดำเนินการ ตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้ต่อไป
          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ โดยจำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นหลักใน การกำกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า การพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม