หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ Melodies of the KING

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 276/2557มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ Melodies of the KING
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา18.00-20.00 น.
รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชม สพฐ.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ด้วยระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งเห็นได้จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์งานในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสและจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงเป็นทั้งพ่อและครูของแผ่นดิน ความที่ทรงเป็นอัครศิลปิน จึงแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าทรงเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงในด้านศิลปะดนตรี การจัดงานครั้งนี้ นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการแสดงความสามารถ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นกลุ่ม และที่สำคัญคือ ความสามัคคี
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
 
 
 ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียน สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING) ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่หอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงจากศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพของ สพฐ. การแสดงวงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลประกอบการขับร้องเพลงประสานเสียง ดุริยางค์สากล การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ นอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ทรงเป็น "อัครศิลปิน" อย่างแท้จริง สพฐ.จึงกำหนดจัดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ธันวาคม 2557
    
 มหกรรมดนตรี Melodies of the KING

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงมหกรรมดนตรีในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียน สพฐ. ที่นำมาจัดแสดงด้วย
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม