หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กอ.รมน.ปรับแผนความมั่นคงเน้น 9 กลยุทธ์

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

กอ.รมน.ปรับแผนความมั่นคงเน้น 9 กลยุทธ์

คณะกรรมการ กอ.รมน.เห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงปี 58-60 เน้น 9 กลยุทธ์ 6 มาตรการสนับสนุน พร้อมจัดเพิ่มกำลัง จชต. กอ.รมน. ภาค 4 ...
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน. รับทราบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อ 23 ก.ย.57 โดย กอ.รมน. จะแจกจ่ายแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
โดยสรุปใจความสำคัญในแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การแก้ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านผู้หลบหนีเข้าเมือง ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านความมั่นคงพิเศษ ด้านก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ด้านการดำเนินการภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ และด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยมีมาตรการสนับสนุน 6 มาตรการ ประกอบด้วย การบริหารจัดการและการประเมินผล การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง การจัดระเบียบชุมชนและการสร้างพลังประชาชน การปฏิบัติการข่าวสาร การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมสำหรับเผชิญสถานการณ์เร่งด่วน
พ.อ.บรรพต กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ผลการประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. มีมติเห็นชอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังที่ประกอบด้วย หน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร โดยอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เล็กน้อย เนื่องจากการบรรจุหน่วยทหารช่างที่ปฏิบัติงานซ่อมสร้างเส้นทางในพื้นที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้าง ภายหลังจากคณะกรรมการ กอ.รมน.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน. ลงนามในคำสั่งต่อไป และตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย.57 ให้มีการขยายระยะเวลาในการประกาศให้พื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.เทพา, อ.นาทวี, อ.จะนะ, อ.สะบ้าย้อย และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงฯ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 ถึง 30 พ.ย.58
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ กอ.รมน.ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสงขลา 58 และร่างแผนปฏิบัติการแม่ลาน 58 ตามที่หน่วยเสนอเข้าพิจารณา ในตอนท้ายของการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนงบประมาณ ปี 2558 รวมทั้งการเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2559 ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม