หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขีด 3 เดือนพิมพ์เขียวปฏิรูปศึกษานำร่องพรีอาชีวะแก้ปัญหานร.ทะเลาะวิวาท

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ขีด 3 เดือนพิมพ์เขียวปฏิรูปศึกษานำร่องพรีอาชีวะแก้ปัญหานร.ทะเลาะวิวาท
          รมว.ศึกษาธิการ ขีดเส้นพิมพ์เขียวปฏิรูปการศึกษาเสร็จภายใน 3 เดือน เตรียมตรวจการบ้านสัปดาห์หน้าในการประชุม ผู้บริหารองค์กรหลัก นำร่องพรีอาชีวะ เชื่อแก้ปัญหา นร.ทะเลาะวิวาทได้
          โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า หลังจากมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็น เจ้าภาพรวบรวมประเด็นและร่างแผนปฏิรูปการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สกศ. ศึกษาข้อดี ข้อเสียว่า ทั้ง 3 หน่วยงานควรจะแยกออกจาก ศธ.หรือไม่ โดยให้เวลาศึกษาประมาณ 3 สัปดาห์
          ทั้งนี้ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าไว้ว่าภายในไม่เกิน 3 เดือน กรอบความคิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้านจะต้องเสร็จเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง ศธ. การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร หรือการปฏิรูปการเรียนการสอน ทุกปัจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนจะต้องวางกรอบที่ชัดเจน จากนั้นต้องนำหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันคิดรวมถึงจะต้องมีการประชาพิจารณ์ด้วย เพราะเรื่องการศึกษาส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนจึงควรที่จะมีการประชาพิจารณ์ แต่จะดูว่าควรทำในลักษณะไหน ซึ่งอาจจะประชาพิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วย รวมถึงอาจจะมีการถามความเห็นไปยัง สปช. และคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาของ สนช. ด้วย แต่จะขอย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ศธ.ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ผ่านมา ศธ.ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หลายครั้ง
          วันเดียวกัน พล.ร.อ.ณรงค์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (พรีอาชีวะ) ซึ่งร่วมกับกองทัพเรือจัดโครงการนำร่องพรีอาชีวะ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม โดยครั้ง
          นี้มีวิทยาลัยอาชีวะ จาก จ.สมุทรปราการส่งนักเรียนในสาขาต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 81 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สาขาช่างยนต์ สาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สาขาช่างกลโรงงาน และวิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
          ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะช่วยฝึกทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังระเบียบวินัย ความสมานสามัคคี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอาชีวะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นยิ่ง และในสัปดาห์สุดท้ายของการเข้าค่ายจะพานักเรียนไปเยี่ยมชมนิคมอุสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้เห็นว่าเรียนอาชีวะจบแล้วมีงานทำ ครั้งนี้เป็นโครงการนำร่อง แต่จะเริ่มดำเนินการจริง ในปีการศึกษา 2558 คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้มากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม