หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สอศ.ร่วมมือผลิตกำลังคนกับเยอรมนี รองรับภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-บริการ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2557สอศ.ร่วมมือผลิตกำลังคนกับเยอรมนี รองรับภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-บริการ
ศึกษาธิการ - พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับหอการค้าไทย  หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย  นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย  นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน
ขอแสดงความชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่จะศึกษาต่อสายสามัญ แต่เชื่อว่าหลังจากที่มีความพยายามให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา ผู้ปกครองและเยาวชนจะได้เห็นคุณประโยชน์และความสำคัญของการอาชีวศึกษามากขึ้น เชื่อได้ว่าในปีต่อๆ ไปจะมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 35 : 65หรืออาจจะน้อยกว่านี้ หากต้องการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น ควรจะต้องมีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น โดยจะพยายามเพิ่มสัดส่วนให้ได้ 40 : 60 และจุดมุ่งหมายต่อไปคือ 50 : 50
การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น เนื่องจากจะมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และจะรับประกันได้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำแน่นอน อีกทั้งผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาจากระบบดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหอการค้าเยอรมัน-ไทยด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมีความมั่นใจว่าเมื่อมีความร่วมมือกับเยอรมันที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในโลกในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตซึ่งการอาชีวศึกษาของเยอรมันมีระบบการศึกษาที่แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ 1) การเรียนในห้องเรียน (In Class Training) 2) การเรียนในสถานประกอบการ (On the Job Training) ก็จะเห็นประโยชน์ได้ชัดเจน นักเรียนที่ผ่านระบบการศึกษาในลักษณะดังกล่าว เมื่อเข้าไปทำงานในสถานประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องฝึกงานอีก เพราะได้ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการจริงมาแล้ว
ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาให้มากขึ้น หากต้องการเห็นประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ในอนาคต สอศ.จะขยายความร่วมมือการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และทำให้ขอบข่ายงานของ สอศ.มีความสำคัญและขยายตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ รู้สึกภูมิใจที่กลุ่มมิตรผลเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาระบบทวิภาคี และให้ความร่วมมือจนนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ และขออำนวยพรให้โครงการความร่วมมือดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
 
 
 
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวถึงความเป็นมาของการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น และให้การอาชีวศึกษามีความเป็นมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล นับเป็นความโชคดีที่ รมว.ศธ.ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษามาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา คือ การเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา ที่สำคัญคือ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล สอศ.จะดำเนินการในระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน เนื่องจากระบบทวิภาคีของเยอรมันประสบความสำเร็จอย่างสูง เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยจะดำเนินการใน จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานภายใต้กลุ่มมิตรผล ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี โดยจะเริ่มนำร่องจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัย 6 แห่งใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า 40 คน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 40 คน สาขาวิชาช่างกลเกษตร 40 คน และพืชศาสตร์ 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษารุ่นแรก

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ในนามของ สอศ. ขอขอบคุณหอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผลเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีและ รมว.ศธ.ได้กำหนดไว้ บรรลุผลและประสบความสำเร็จ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม