หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สอศ.ร่วมมือผลิตกำลังคนกับเยอรมนี รองรับภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-บริการ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2557สอศ.ร่วมมือผลิตกำลังคนกับเยอรมนี รองรับภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-บริการ
ศึกษาธิการ - พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับหอการค้าไทย  หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย  นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย  นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน
ขอแสดงความชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่จะศึกษาต่อสายสามัญ แต่เชื่อว่าหลังจากที่มีความพยายามให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา ผู้ปกครองและเยาวชนจะได้เห็นคุณประโยชน์และความสำคัญของการอาชีวศึกษามากขึ้น เชื่อได้ว่าในปีต่อๆ ไปจะมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 35 : 65หรืออาจจะน้อยกว่านี้ หากต้องการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น ควรจะต้องมีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น โดยจะพยายามเพิ่มสัดส่วนให้ได้ 40 : 60 และจุดมุ่งหมายต่อไปคือ 50 : 50
การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น เนื่องจากจะมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และจะรับประกันได้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำแน่นอน อีกทั้งผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาจากระบบดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหอการค้าเยอรมัน-ไทยด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมีความมั่นใจว่าเมื่อมีความร่วมมือกับเยอรมันที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในโลกในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตซึ่งการอาชีวศึกษาของเยอรมันมีระบบการศึกษาที่แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ 1) การเรียนในห้องเรียน (In Class Training) 2) การเรียนในสถานประกอบการ (On the Job Training) ก็จะเห็นประโยชน์ได้ชัดเจน นักเรียนที่ผ่านระบบการศึกษาในลักษณะดังกล่าว เมื่อเข้าไปทำงานในสถานประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องฝึกงานอีก เพราะได้ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการจริงมาแล้ว
ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาให้มากขึ้น หากต้องการเห็นประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ในอนาคต สอศ.จะขยายความร่วมมือการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และทำให้ขอบข่ายงานของ สอศ.มีความสำคัญและขยายตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ รู้สึกภูมิใจที่กลุ่มมิตรผลเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาระบบทวิภาคี และให้ความร่วมมือจนนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ และขออำนวยพรให้โครงการความร่วมมือดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
 
 
 
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวถึงความเป็นมาของการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น และให้การอาชีวศึกษามีความเป็นมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล นับเป็นความโชคดีที่ รมว.ศธ.ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษามาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา คือ การเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา ที่สำคัญคือ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล สอศ.จะดำเนินการในระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน เนื่องจากระบบทวิภาคีของเยอรมันประสบความสำเร็จอย่างสูง เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยจะดำเนินการใน จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานภายใต้กลุ่มมิตรผล ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี โดยจะเริ่มนำร่องจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัย 6 แห่งใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า 40 คน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 40 คน สาขาวิชาช่างกลเกษตร 40 คน และพืชศาสตร์ 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษารุ่นแรก

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ในนามของ สอศ. ขอขอบคุณหอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผลเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีและ รมว.ศธ.ได้กำหนดไว้ บรรลุผลและประสบความสำเร็จ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม