หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 262/2557 การประชุมการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปศ.จชต.) ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และคณะทำงาน รมช.ศธ.เข้าร่วม ประมาณ 20 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การหารือกับผู้แทนองค์กรหลักเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายเรื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการพิจารณาแผนงานที่ดำเนินการไปแล้ว และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สอดคล้องต่อเนื่องกับการจัดตั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ (ศธ.ส่วนหน้า) หรือ ศปบ.จชต. ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา มีการจัดสรรอัตราจาก 5 องค์กรหลักลงพื้นที่ จำนวน 12 อัตรา มีการขยายและดำเนินแผนงานไปได้หลายส่วน
โดยมีหัวใจสำคัญคือ “การบูรณาการแผนงาน” เนื่องจาก ศธ.มี 5 องค์กรหลัก ที่ผ่านมาแต่ละองค์กรหลักดำเนินงานแยกจากกันทำให้ผลที่เกิดขึ้นบางส่วนไม่สมบูรณ์ จึงได้มีการจัดตั้ง ศธ.ส่วนหน้าเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังได้มากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำเรื่องโครงการและงบประมาณให้ลงไปในพื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะเป็นก้าวเดินของการทำงานในปีนี้ให้เกิดความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ที่ประชุมได้กล่าวถึงเหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานศึกษาที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เป็นที่น่าชื่นชมว่าครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความหวงแหนโรงเรียน ช่วยกันซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย สำหรับอาคารที่ซ่อมแซมไม่ได้ จะมีหน่วยงานทหาร ช่างทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาอาชีวะ และประชาชนในพื้นที่อาสาในการเตรียมการสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารที่เสียหาย โดยใช้งบประมาณของราชการและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก
 สำหรับการรักษาความปลอดภัยของครู จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การดูแลและเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยครูผู้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าให้มีความพร้อมในการทำงาน และพัฒนาแผนงานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน และสถานศึกษาอีกด้วย
 ขณะนี้ ครูมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นตามลำดับ จากการพบกับคณะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ซึ่งมีการแก้ไขไปค่อนข้างมาก เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป ในการนี้ ได้เชิญตัวแทนครูจากแต่ละหน่วยงานมาเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จังหวัดปัตตานี ความคิดเห็นของครูเหล่านี้ จะเป็นคุณค่ากับการนำมาพัฒนาแผนงานที่จะดำเนินการในปีนี้
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 ในการนี้ ได้เชิญตัวแทนครูจากแต่ละหน่วยงานมาเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จังหวัดปัตตานี ความคิดเห็นของครูเหล่านี้ จะเป็นคุณค่ากับการนำมาพัฒนาแผนงานที่จะดำเนินการในปีนี้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม