หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

'ประยุทธ์'เสียใจเกิดคดีฆ่าด.ญ.13ปีบนรถไฟ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


'ประยุทธ์'เสียใจเกิดคดีฆ่าด.ญ.13ปีบนรถไฟ

'ประยุทธ์'เสียใจเกิดคดีฆ่าด.ญ.13ปีบนรถไฟ ติงสื่อ-ดาราลดยั่วยุ-ผู้บังคับบัญชาคนผิดต้องรับผิดชอบ

                11ก.ค.2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
การปฏิบัติงานของ คสช. มีผลการปฏิบัติที่ก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับ และขอขอบคุณข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับ คสช. ทำงานอย่างหนักในการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ของชาติ

                 วันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการ และในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่น่าเสียใจ น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง เรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในสังคม ขณะเดินทางโดยสารรถไฟ ในเรื่องนี้ตนได้เร่งรัดไปแล้วว่าขอให้นำไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามหลักฐานที่มีอยู่ สังคมต้องช่วยกันในการสร้างจิตสำนึก การเฝ้าระวัง และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

                 "บรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ก็จะต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง นักแสดงแต่งกายล่อแหลมยั่วยุ ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย คงต้องให้ลดลงบ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรับผิดชอบ มีความสำนึก ถึงแม้ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นมาแล้ว และเราจะไปแก้ไขภายหลังนั้น เป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้น วันนี้เราแก้ปัญหาเหมือนกับวัวหายล้อมคอกทุกครั้ง เราต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของความบกพร่อง ความเสียหาย และหายนะที่เกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง"

                 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องทำให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก


อัด17ปีที่ผ่านมาข้าราชการแนบแน่นกลุ่มผลประโยชน์

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการย้ายข้าราชการว่า ที่ผ่านมาสังคมอาจจะมีความเป็นกังวลอยู่บ้าง แต่ขอเรียนว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ในห้วง 17 ปีที่ผ่านมา  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงในทุก ๆ กระทรวง ทำให้การทำงานของข้าราชการไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเท่าที่ควร เมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเทศในช่วงนี้ ก็ได้ให้โอกาสข้าราชการในการทำงานอย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบงำ แต่เกือบ 2 เดือนที่เราเฝ้าติดตามการทำงานของบางหน่วยงานยังมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กร การร้องเรียน การทุจริตไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายตลอดจนข้อสำคัญคือความไม่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น ๆ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ เนื่องจาก คสช. มีระยะเวลาอันจำกัดในการทำหน้าที่ก็จำเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนให้ลุล่วงโดยเร็ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุก ๆ ท่านไม่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับ คสช. แต่ประการใด เป็นบุคคลที่เติบโตและก้าวหน้ามาในองค์กรนั้น ๆ เป็นหลัก คสช. จะพิจารณาในเรื่องความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและการยอมรับภายในองค์กรใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้ง และการยอมรับในหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อให้งานต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว

                 พล.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึง แนวทางการพัฒนาประเทศ ของ คสช. ว่าต้อง   เราต้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยความมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม สำหรับความสำคัญของการพัฒนาประเทศ เราจะต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยต้องสร้างความสมดุลทั้งคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่พร้อมและเพียงพอ


เปิด9ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า สำหรับวิสัยทัศน์ คสช. ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน


เผยยังอบรมทางทหารกับ"สหรัฐ - ออสเตรเลีย"

                 พล.อ.ประยุทธ์ยังรายงานความก้าวหน้าของ คสช. ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในเรื่องความมั่นคงระบุว่า ได้มีกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ต่างๆ เช่นการจัดการฝึกอบรมการต่อต้านเครือข่ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระหว่างกองทัพบกไทยกับ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก   การอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว สำหรับงานป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกข่าวกรองกลาโหมออสเตรเลีย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองหัวหน้า และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้ให้การต้อนรับการเยือนจากผู้นำมิตรประเทศ เช่น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือความร่วมมือต่างๆ และรับทราบสถานการณ์ภายในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านมีความเข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ตลอดจนยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือทุก ๆ ด้าน ซึ่งยังคงดำเนินการต่อไปเช่นเดิม ส่วนการดำเนินการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557


สั่งเยียวยาผู้ส่งออกที่กระทบจากภาวะศก.โลก

                 พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงผลงานด้านเศรษฐกิจว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกในห้วงปลายไตรมาสที่ 2 คสช. ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในวงจรสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ให้เอ็กซิมแบงค์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เยียวยาผู้ส่งออกSMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในปีนี้ไว้ให้ได้ไม่กลายเป็น NPL รวมทั้งอาจพิจารณา refinancing program ให้กับลูกหนี้ที่เป็นผู้ส่งออกด้วย

                 ในเรื่องการทำกิจกรรมการตลาดสินค้าส่งออก เนื่องจากในห้วง1-2 ปีที่ผ่านมานั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เน้นเรื่องการขายข้าว วันนี้เราจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ ๆ และการกระตุ้นตลาดเดิมของเราในสินค้าทุกประเภท ต้องเร่งทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะตลาดในยุโรป ที่สินค้าหลายตัวจะถูกกระทบจาก GSP ที่จะหมดลงสิ้นปีนี้ และอาจเสียเปรียบด้านราคา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนั้นเราต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในยุโรปและผู้ค้าอื่น ๆ ด้วย


สั่งตรวจสอบโครงการที่ BOI อนุมัติในรอบ 2 ปี
  
                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ในเรื่องของ BOI ได้เร่งติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในห้วง 1-2 ปีที่ผ่านมาว่า เราได้ดำเนินการลงทุนจริงมากน้อยเพียงใด เราคือเขา เขาเป็นคนที่ขอเข้ามา ฉะนั้นต้องดำเนินการตรวจสอบว่าเขาได้ดำเนินการจริงมากน้อยเพียงใด ปัญหาและอุปสรรคที่ติดอยู่มีอะไรบ้าง จะแก้ไขได้อย่างไรและผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งตอบแทนให้กับรัฐจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง บางอย่างมีกำหนดข้อยกเว้นหลายประการไปทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ไปพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทต่างชาติเหล่านั้นด้วย


ทำแคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า มาตรการเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยว ในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมา  ต้องเร่งทำกิจกรรมการตลาดในทุกตลาดสำคัญ ทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ฮ่องกง ASEAN สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมาการบินไทยจะเป็นกลไกสำคัญ เวลานี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง อาจจะต้องมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสภาธุรกิจท่องเที่ยวจับมือสายการบินต่างประเทศหลายๆ สาย รวมทั้ง chartered airlines ที่เป็นพันธมิตรของไทย friends of Thailandเร่งออก campaigns มาเมืองไทย ในช่วงตุลาคมปีนี้ถึงมีนาคมปีหน้า นอกจากนั้น อาจพิจารณาถึงมาตรการที่รัฐบาลจะต้องดูแลในเรื่องประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า เราได้รับทราบจากข้อมูลว่า มีการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าในปีหน้านั้น มูลค่าของการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน


เล็งลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาปากท้อง

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าว่อว่า สำหรับ ด้านสังคมจิตวิทยา นอกจากการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้ว คสช.มียุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะดำเนินการคือ การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ด้วยการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การสร้างระบบความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดย คสช.ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการแบบบูรณาการในแต่ละพื้นที่ ในประเด็นที่ชุมชนเหล่านั้น มีความต้องการ ซึ่งแต่ละชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น อาจจะมีปัญหาเรื่องรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมสุขอนามัย การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่สามารถบูรณาการกันได้ในพื้นที่ ก็ให้เร่งดำเนินการโดยทันที หากเรื่องใดที่ยังไม่มีงบประมาณหรือเกินกว่าขีดความสามารถในพื้นที่ ให้นำเสนอมาที่ คสช. หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีงบประมาณรองรับ ก็จะมอบหมายให้กระทรวงและส่วนราชการที่รับผิดชอบไปดำเนินการโดยเร็ว หากเรื่องใดที่อยู่นอกเหนือแผนงานของกระทรวง ทบวง กรม คสช. จะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) นำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


จัดระเบียบหาดป่าตอง  -  อุทยานสิรินาถ

                 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.  ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกป่าและอุทยาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 จะได้เดินทางร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกป่าอุทยานสิรินาถ และโรงงานกำจัดขยะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ณ จังหวัดภูเก็ตซึ่งเราได้ไปดูในเรื่องของการจัดระเบียบในพื้นที่ชายหาดที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตตรงนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังชายหาดทุกแห่งในประเทศซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเรา ถ้าหากว่าเราไปสร้าง ห้าง ร้าน ร้านอาหารต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบในบริเวณริมชายหาดซึ่งไม่เป็นที่น่าชื่นชม ไม่น่าดู น่าเที่ยว เราต้องขอความร่วมมือ อาจจะเดือดร้อนอยู่บ้าง ต้องขออภัยด้วย ถ้าวันนี้เราไม่ทำ วันหน้าเราจะทำไม่ได้เช่นเดิมและจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมา


สั่งทบทวนโครงการซื้อรถเมล์ให้ศึกษาแนวทาง "เช่า - ร่วมทุนเอกชน"

                 หัวหน้า คสช. ระบุว่า ในส่วนของกระทรวงคมนาคม และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ไปพิจารณาทบทวนโครงการจัดซื้อรถเมล์ ขสมก. ในเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่เป็นภาระในเรื่องการเงินการคลัง วันนี้เรามีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งไม่มากนักและทำอย่างไรจะสามารถลดหนี้สาธารณะลงให้ได้มากที่สุด ฉะนั้นจะต้องไปศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของการเช่า หรือการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมทุน แม้กระทั่งการร่วมการจัดซื้อ ในประเด็นสำคัญในเรื่องความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสาร ความคุ้มค่า การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา และให้ ขสมก.เร่งดำเนินการให้มีรถโดยสารใหม่ให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็ว


อนุมัติปรับบำนาญขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน

                 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สำหรับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุดังกล่าว คสช.อนุมัติให้ปรับเพิ่มเงินบำนาญขั้นต่ำให้ได้รับไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,000 บาท


ตรวจสอบโครงการจำนำข้าวควบคู่ ป.ป.ช.

                 ต่อเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า มี 2 แนวทาง  1. เป็นการปฏิบัติของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบและระบายข้าว ของ คสช. จะมีที่รับบัญชีจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา เพื่อจะไปตรวจสอบตามโกดังข้าวต่าง ๆ ทั้งนี้ เพี่อจะได้ตรวจสอบถึงความพร้อม หรือความมีคุณภาพของข้าวว่า สามารถจะดำเนินการอย่างไรได้ต่อไป ในเรื่องของการระบายข้าว หากเก็บกักไว้นานก็จะเสื่อมคุณภาพ และราคาก็จะมีปัญหาต่อไป ในอนาคตจะทยอยมีการระบายข้าวต่อไป สิ่งนี้จะแจ้งให้มีการแข่งขันโดยเสรีในอนาคต แต่ในส่วนที่มีปัญหาก็คงเป็นเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญา ในส่วนของ ป.ป.ช. ท่านก็จะตรวจสอบของท่านไป ส่วนของ คสช. ก็จะตรวจสอบของเรา เป็นลักษณะการตรวจสอบและการถ่วงดุลทั้ง 2 ฝ่าย ทั้ง 2 ด้าน ข้อมูลก็คนละข้อมูลกันในตอนท้ายคงต้องมาสรุปข้อมูลให้ตรงกันอีกครั้ง

                 การตรวจสอบทางบัญชีก่อนหน้าวันที่ 1 มิถุนายน จะเป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ดำเนินการ เพราะเป็นเรื่องการของจำนำข้าว เก็บข้าว รักษาข้าว ของ คสช. จะรับบัญชีมาตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน เพื่อตรวจสอบจำนวนข้าวที่มีอยู่ และเราจะระบายข้าวอย่างไร นี่เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอีก 2 – 3 คณะที่จะดำเนินการต่อไป


 ระบุ รธน. ชั่วคราวมีไม่เกิน50มาตราวอนขอเวลาและโอกาส

                 พล.อ.ประยุทธ์ยังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ว่าจะมีไม่เกิน 50 มาตรา ระบุให้รัฐบาลที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นมาภายในเดือนกันยายน 2557 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่มีเป็นจำนวนมากให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งอาจจะต้องมีข้อจำกัดบางประการอยู่บ้างในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้หากใช้วิธีการบริหารราชการปกติทุกเรื่องอย่างที่ทุกคน หลาย ๆ ฝ่ายต้องการ ก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้แน่นอน ฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ ต้องให้เวลา คสช. ให้โอกาส และเครื่องมือในการทำงานนี้ด้วย


เปิดโมเดลอำนาจ "คสช. - รัฐบาล"

                 "ส่วนเรื่องอำนาจ คสช. และรัฐบาล มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเท่านั้น การบริหารจะเน้นหนักให้รัฐบาลเป็นผู้บริหารราชการ ด้านความมั่นคงจะเน้นหนักให้ คสช. ดูแลรับผิดชอบ สำหรับความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่าย คือการหารือร่วม ประชุมร่วม แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกัน มีการประชุมเมื่อจำเป็น และเสนอแนะข้อพิจารณาต่าง ๆ ให้รัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติ ในเรื่องอื่นๆ เป็นไปในลักษณะคำแนะนำที่ คสช. จะมีต่อรัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว


แนะดูอินโดนีเซียเป็นต้นแบบ

                 ส่วนเรื่องการปรองดองและการปฏิรูป พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าเราปรองดองกันไม่ได้ ก็ไปปฏิรูปกันไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นต้องหาทางออกจากความขัดแย้งให้ได้ก่อน  ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ ทุกกลุ่มฝ่ายต้องลดความบาดหมาง กินใจ หรือความไม่ไว้วางใจต่อกัน และต้องทำอย่างต่อเนื่อง  โดยทุกฝ่ายจะต้องหาจุดที่จะเข้าไปร่วมกันตรงนั้น ว่าจะหาทางออกของความขัดแย้งได้อย่างไร ทั้งในระยะเร่งด่วน และยั่งยืนในอนาคต ต้องทราบว่าขัดแย้งกันด้วยอะไร และจะแก้ด้วยอะไร ถ้าทุกคนไม่เห็นชอบก็จะเดินหน้าไปไม่ได้ ต่อให้มีดนตรีทุกวัน มีเพลงฟังทุกวัน แต่ถ้าใจไม่ยอมรับกัน ก็ไม่สามารถแก้อะไรได้เลย แล้วจะอยู่กันอย่างไรต่อไปในอนาคต วันนี้ต้องช่วยกัน จะทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องยอมรับในความต่าง ความชอบส่วนตัว ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้  อยากให้ไปดูบทเรียนของต่างประเทศ ที่น่าติดตามอยู่ขณะนี้คือประเทศอินโดนีเซีย ที่กำลังเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่ วันนี้ก็มีผลการเลือกตั้งในระยะที่ 1 ออกมาแล้ว ได้ฟังเขา เขามีประชาธิปไตยที่ผ่านมาประมาณ 20 ปีเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้เขามีประชาชนเป็นอันดับ 3ของโลก และเขาก็ยอมรับในความเห็นต่าง ความชอบที่แตกต่างกัน วันนี้เขาก็ยอมรับในผลของการเลือกตั้งในระยะที่ 1 โดยได้บอกว่า เขาได้ยอมรับในกติกาว่า ควรจะต้องเป็นอย่างไร แต่ทั้งนี้เราก็ต้องนำเขามาเป็นแบบอย่างเหมือนกัน ต้องนำอดีตมาเป็นบทเรียนว่าเราขัดแย้งกันอีกไม่ได้ ในเรื่องของประชาธิปไตย ดูตัวอย่างประเทศใหญ่ ๆ แต่ถ้าเราสร้างกลไกของประชาธิปไตยให้ดีแล้ว เหมือนที่เรากำลังจะทำในขั้นของการปฏิรูป ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ก็จะไม่เกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคต เราก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็น เราเสียเวลามามากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยของไทย หลายสิบปีมาแล้ว นี่คงต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็ว


เปิดโมเดลสภาปฏิรูป 250 คน คัดจาก 11 กลุ่ม + จังหวัดละคน

                 ต่อเรื่องการปฏิรูป พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า  ขณะนี้ทางสำนักงานปฏิรูปฯ ของ คสช. ได้รวบรวมคน/ข้อมูลจากหลายภาคส่วนไว้แล้ว ในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องการให้ทุกส่วนมีการเตรียมการจัดผู้แทน เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป ในระยะที่ 2 โดยจะมีกระบวนการคัดสรรที่กำหนดไว้แต่เดิมประมาณ 11 กลุ่ม น่าจะประมาณ 550 คน และจะต้องไปเพิ่มเติมในส่วนของการคัดเลือกจากจังหวัดต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัด น่าจะจังหวัดละ 5 คน รวมเป็น380 คน ในส่วนของจังหวัดต้องคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 1 คน โดยประมาณ ซึ่งจาก 380 คน ก็จะเหลือ 76 คน รวมกับจากกลุ่มปฏิรูป ที่รับสมัครจากทั่วไปอีก 11 กลุ่ม (550 คน) เหล่านั้นก็จะคัดสรรให้เหลือไม่เกิน 250 คน และแบ่งลงกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้ทั้ง 11 กลุ่ม โดยจะต้องมีส่วนร่วมในทุก ๆ กลุ่ม ฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นผู้ที่สมัครจากหน่วยงาน หรือจากทุกภาคส่วนที่มีสิทธิในการเข้ามาสมัครนั้น จัดอยู่ในนั้นรวมหมดแล้ว ถ้าไปสมัครไว้ตรงนั้น แล้วเมื่อตั้งขึ้นมาได้จำนวน 550 บวก 76 ก็จะประมาณ 630 เป็นตัวเลขโดยรวมก่อน เสร็จแล้วจะคัดเลือกออกมาให้ได้เหลือ 250 ใน 250 ก็จะแบ่งลง 11 กลุ่มให้ได้ ในกลุ่มต่าง ๆ จะต้องมีคนทุกภาคส่วนเข้าร่วม ท่านสมัครอะไรมาก จากกลุ่มที่ 1 กลุ่มการเมืองมีจำนวนมากไปก็ต้องเฉลี่ยไปยังกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งหมดก็จะเป็นผลของการปฏิรูปขึ้นมา และนำเสนอสู่ที่ประชุมของสภาปฏิรูป เป็นมติออกมา ก็เสนอมาให้สภานิติบัญญัติส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เสนอไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะรับข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนคือ สภาปฏิรูป สภานิติบัญญัติ โดยรวบรวมปัญหา/ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เป็นความขัดแย้งมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข จัดทำ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพื่อจะนำไปใช้ในการเลือกตั้งในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชอบธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกพวกทุกฝ่าย เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไปในอนาคต
 

ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม