หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อุทยานเตรียมแผนแจงมรดกโลกเขาใหญ่

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


อุทยานเตรียมแผนแจงมรดกโลกเขาใหญ่

?อุทยานฯ เตรียมแผนแจงมรดกโลกเขาใหญ่?
นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากกรมอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 38 ที่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ต้า เมื่อวันที่ 15-25 มิ.ย. ที่ผ่านมา กรมอุทยานฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมติ และข้อเสนอแนะของที่ประชุม 6 ด้าน ดังนี้ 1.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง การค้าผิดกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 2.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมอุทยานฯ กับหน่วยงานภายนอกและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบได้ไม้พะยูง   เพื่อการค้าที่ผิดกฎหมาย   3.เร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่และการพัฒนารีสอร์ท   4. สร้างความชัดเจนเรื่องการขยายถนนและเส้นทางต่างๆ ผ่านพื้นที่มรดกโลก 5.สร้างความชัดเจนเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ต่างๆ ในพื้นที่มรดกโลก และ 6.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก โดยทั้งหมดได้มีการกำหนดปฏิทินและหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจต่างๆๆ ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผน ก่อนการเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในต้นปี 2558 นี้
นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศโดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้ง ที่ 38 ส่งไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีประเด็นสำคัญคือการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้อยู่ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย และความเคลื่อนไหวปราสาทพระวิหาร โดยในรายงานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการมรดกโลก ยังไม่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกในภาวะอันตราย แต่มติดังกล่าวเป็นเพียงการชะลอการตัดสินใจเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสไทยในการแกัไขปัญหา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ และเสนอผลการดำเนินการต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 1 ก.พ.2558 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศมีข้อเสนอว่า ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งในเรื่องการลักลอบค้าไม้ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และการรุกล้ำพื้นที่อนุรักษ์ โดยต้องมีการกำกับดูแลจากกลไกนโยบายระดับสูง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและกำลังคนอย่างเพียงพอ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 39 ต่อไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้แสดงความชื่นชมต่อการลดผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมงของไทย จึงยอมรับและให้โอกาสไทยในการแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไป
"ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไดัอนุมัติและสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ไม่ให้ถูกยกระดับอันตรายอีกต่อไป ต้องเอาประเด็นที่ถูกจับตาอยู่มาแก้ไข และเป็นข้อมูลชี้แจงได้ อย่าปล่อยให้เขาชี้แจงได้อยู่เพียงฝ่ายเดียว" อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว
 ที่มา ; เว็บนสพ.เดลินิวส์
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม