หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สพฐ.เร่งดัน 9 นโยบาย ’การศึกษาเด็กพิการ’

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


สพฐ.เร่งดัน 9 นโยบาย ’การศึกษาเด็กพิการ’ 

สพฐ.เร่งขับเคลื่อน 9 นโยบาย 'การศึกษาเด็กพิการ' ตั้งเป้าทำ 3 ปี เน้นพัฒนาฐานข้อมูล ขยายโอกาสทางการศึกษา พร้อมกับเพิ่ม-พัฒนาครู คาดทำเสร็จภายในปี 2559...
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภท ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่
          1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงานให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน
          2.ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เพื่อให้คนพิการรับโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
          3.จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการ ตามหลักการศึกษาเพื่อปวงชน
          4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้
          5.เพิ่มและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอและสามารถจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6.จัดการศึกษาทางเลือกอื่นที่เอื้อต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ
          7.เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา สำหรับคนพิการทุกคนอย่างมีคุณภาพ
          8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
          9.กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการในทุกรูปแบบ
          นายกมล ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของเด็กพิการยังทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เพราะเด็กยังกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่ง สพฐ.ต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อช่วยคัดกรองเด็ก และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดเรื่องครู และการจัดการเรียนร่วมของแต่ละโรงเรียนด้วย ดังนั้นจะต้องเร่งวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแล้ว เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม วางเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559.
          ที่มา: http://www.thairath.co.th

ที่มา: เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม