หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
https://drive.google.com/file/d/0B-_vZWX_y7IMR1ItUTI2ZG85OGs/edit?usp=sharing
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 85/2557
ก้าวข้ามมายาคติ “กระจายอำนาจ”
  สมปรารถนา  คล้ายวิเชียร
แม้จะมีการส่งสัญญาณบางประการมาแล้วระยะหนึ่งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ประเมินสถานการณ์และความไม่พร้อมในหลายๆ จุด จึงมีแนวคิดที่จะไม่จัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะในระดับสภาตำบล(อบต.) เทศบาล ไปจนถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
พร้อมกับแนวทางที่ถูกตั้งข้อสังเกตกันว่า จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการ “สรรหา” หรือ “แต่งตั้ง” ภายใต้อำนาจของข้าราชการส่วนภูมิภาคแทน
ที่สุด เมื่อค่ำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 85/2557  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1405434053 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ก็ถูกประกาศบังคับใช้ 
        ส่งผลให้นับจากนี้ จะไม่มีการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น องค์กรบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ถือเป็นความกล้าหาญและเด็ดขาดของ คสช.เพราะก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ทางการเมือง ยังประเมินว่า การเปลี่ยนวิธีให้ได้มาซึ่ง “นักการเมืองระดับท้องถิ่น” เหล่านั้น จากการเลือกตั้งภายในท้องที่ มาเป็นการสรรหา/แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงต่างๆ 
ถือเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้ง สภาตำบล อบต. เทศบาล อบจ. ที่สมาชิกครบวาระ หรือผู้บริหารครบวาระ จะไม่ได้กลับไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง แต่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทน
โดยมีตัวเลือกสำคัญเป็น ข้าราชการหรืออดีตข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม!!
นั่นทำให้บรรดาบุคลากรกลุ่มเดิมที่ถูกนิยามว่าเป็น “นักการเมืองท้องถิ่น” ถูกเบียดออกหรือถูกกันออกไปนอกวงจรโดยปริยาย
สำนวนโบราณอาจต้องใช้ “คสช. ไปกินดีหมีหัวใจสิงห์มาจากไหนกัน” จึงกล้าหาญในการตัดสินใจแบบนี้
หากเป็นความกล้าหาญที่ตั้งอยู่บนฐานคิดว่า “ภาคการเมือง” ไม่ว่าจะเป็น นักการเมืองระดับชาติ ไปจนถึง “นักเลือกตั้ง” ในระดับท้องถิ่น ล้วนเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาความบิดเบี้ยวทางการเมืองในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา และจำเป็นต้อง “ขจัดออก” ไปจากระบบ
นั่นย่อมเป็นเรื่องน่าคิดว่า การตัดสินใจจากจุดนี้จะนำไปสู่อะไร
หากใช้ฐานคิดในมุมที่กล่าวไปนั้น นั่นย่อมสะท้อนว่า ความพยายามที่จะพัฒนา“การเมืองระดับท้องถิ่น” สร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองตัวเอง รวมถึงหลักคิดเรื่อง “กระจายอำนาจ” ออกไปจากการรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางหรือ หัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ (ผ่านกลไกข้าราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย) มาตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีนั้น
ล้วนเป็นแค่เพียงมายาคติ ที่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี ไม่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส หรือเกิดประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้แต่อย่างใด
อีกด้านหนึ่ง คำสั่ง คสช.ที่ 85/2557 ยังช่วยขับเน้นให้เห็นถึงบทบาท และความสำคัญของ “ข้าราชการ” ทั้งในส่วนกลางและหัวเมืองสำคัญในภูมิภาคที่จะกลับมามีความหมายอีกครั้ง
น่าจับตาว่า นับจากนี้ไป โฉมหน้าใหม่ของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะกลับไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายข้าราชการส่วนภูมิภาคจะเกิดภาพใหม่มิติใหม่อย่างไรบ้าง
และคงเป็นโอกาสดีในการกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า แนวคิดการกระจายอำนาจ ซึ่งกำหนดเป็นกฎหมายอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        รวมถึงความพยายามในการการสร้างความเข้มแข็งจากระดับท้องถิ่น หรือแนวคิดในการส่งมอบทั้ง  อำนาจ-งบประมาณ-การบริหารจัดการ ให้กับท้องถิ่นในระดับ สภาพตำบล, อบต, เทศบาล, อบจ. เรียนรู้ที่จะดูแลด้วยตัวเองตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ถึงเวลาแล้วที่จะถอยกลับมาตั้งหลักกันใหม่
เช่นเดียวกับนักรัฐศาสตร์ นักปกครอง ไปจนถึงนักวิชาการอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่เชื่อมั่นในเรื่อง “การกระจายอำนาจ” อาจต้องกลับมาทบทวนกันครั้งใหญ่
เพราะนี่คือปรากฎการณ์ที่เป็นผลสั่นสะเทือนทางโครงสร้างอำนาจ และความเชื่อมโยงของศูนย์กลางอำนาจ(กรุงเทพฯ) กับมณฑล/หัวเมืองต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ
และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด...

 ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชน

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม