หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คสช.เห็นชอบงบฯ ปี58 วงเงิน 2.575ล้านล้านบาท จ่อ เสนอ สนช.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
https://drive.google.com/file/d/0B-_vZWX_y7IMR1ItUTI2ZG85OGs/edit?usp=sharing
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

คสช.เห็นชอบงบฯ ปี58 วงเงิน 2.575ล้านล้านบาท จ่อ เสนอ สนช.

ผอ.สำนักงบฯ เผย คสช.เห็นชอบงบฯ ประจำปี 58 มูลค่า 2.575 ล้านล้านบาท ทำงบแบบขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท จ่อเสนอ คสช. 29 ก.ค.นี้ เพื่อส่งต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
วันที่ 15 ก.ค. นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบรายละเอียด การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ 2.575 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 57 หรือ เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล ที่ 250,000 ล้านบาท
โครงสร้างรายจ่ายประจำ มีสัดส่วน 78.7% ต่ำกว่าปีงบประมาณ 57 ซึ่งอยู่ที่ 79.9% ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง อยู่ที่ 41,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,541 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.6% สูงกว่าปี 57 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 0.5% ส่วนรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 45,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,981 ล้านบาท จากปี 57 หรือเพิ่มขึ้น 2% และคิดเป็นสัดส่วน 17.5% เท่ากับปีงบประมาณ 57 ส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ อยู่ที่ 55,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,878 ล้านบาท จากปี 57 หรือเพิ่มขึ้น 5.4% คิดเป็นสัดส่วน 2.2% สูงกว่าปี 57 ที่กำหนดไว้ที่ 2.1%
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 58 ได้เน้นในเรื่องของการพิจารณาความพร้อมของรายจ่ายลงทุน ให้มีความพร้อมสามารถเริ่มจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 58 และเน้นให้มีการพิจารณาแหล่งเงิน อื่นๆ เช่น เงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ เงินสะสม และเงินกันของปี 57 และ 56 ของทุกหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 58 คสช.มีนโยบายที่จะเน้นการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งแผนแม่บทหลักอื่นๆ ด้วย โดย 5 หน่วยงานแรก ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 498,000 ล้านบาทเศษ, อันดับ 2 งบกลาง 372,000 ล้านบาทเศษ, อันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย 341,000 ล้านบาทเศษ, อันดับ 4 กระทรวงกลาโหม 193,000 ล้านบาทเศษ และอันดับ 5 กระทรวงการคลัง 186,200 ล้านบาทเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 นี้ ได้มีการเพิ่มแผนงาน บูรณาการงบประมาณอีก 1 แผ่น จากเดิม 13 แผน รวมเป็น 14 แผน โดยมีการเพิ่มแผนบูรณาการงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม
คสช.มีมติให้พิจารณาปรับเพิ่ม รายการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของโลจิสติกส์ การแก้ปัญหาคอขวด ขยายเส้นทางสู่ด่านชายแดนต่างๆ การพัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับเศรษฐกิจชายแดน และให้ไปดำเนินการในแผนบริหารจัดการน้ำบางส่วน ที่มีความพร้อมและสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบ 58
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่ คสช.เห็นชอบรายละเอียด ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 แล้ว ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณไปจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม คสช.อีกครั้งในวันที่ 29 ก.ค.57 เพื่อเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตามขั้นตอนต่อไป.

 ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม