หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ไทยซิว 9 ทองแข่งคณิตโลก 8 เหรียญเงิน 3 ทองแดงในระดับประถมศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
https://drive.google.com/file/d/0B-_vZWX_y7IMR1ItUTI2ZG85OGs/edit?usp=sharing
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ไทยซิว 9 ทองแข่งคณิตโลก 8 เหรียญเงิน 3 ทองแดงในระดับประถมศึกษา
          เด็กไทยกวาด 21 รางวัล 9 เหรียญทอง8 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 เหรียญชมเชย ถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม รางวัลแพร่วัฒนธรรมยอดเยี่ยม ในการแข่งคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ที่ฮ่องกง
          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา ของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่า สามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 21 รางวัล รวม 36 เหรียญ ประกอบด้วย
          ประเภทบุคคล จำนวน 16 รางวัลได้แก่ เหรียญทอง 8 เหรียญ คือ ด.ช.ปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ด.ญ.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ด.ญ.นนทิชา วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ด.ช.สุวลักษณ์ ตันชันเอกกุล และ ด.ช.ภัทรพงศ์ อังกูลศุภากูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
          รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา ด.ช.ธีรทัศน์ อุฬารพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.จักริน หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา และ ด.ช.ก้องภพ  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ด.ช.ภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กทม. และ ด.ช.ยศพงศ์ พรบุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
          ประเภททีม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลแชมเปี้ยนเหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมบางกอกซี ได้แก่ ด.ญ.นนทิชา วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.จักริน หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ และ ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบางกอกเอ ประกอบด้วย ด.ช.ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา ด.ช.ธีรทัศน์ อุฬารพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ด.ช.พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. และทีมบางกอกบี ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย ด.ช.ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. และ ด.ช.ภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กทม.
          และยังได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีมนครปฐมโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ประกอบด้วย ด.ช.สุวลักษณ์  ตันชันเอกกุล ด.ช.ภัทรพงศ์ อังกูลศุภากูล ด.ช.ก้องภพ ลิ้มรัตนพันธ์ และ ด.ช.ยศพงศ์  พรบุญเสริม ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมบางกอกซี
          นอกจากนี้ ทีมนักเรียนไทยทั้งหมดยังได้นำการละเล่นของไทย เช่น รีรีข้าวสาร ม้าก้านกล้วย งูกินหาง กระโดดเชือก และมอญซ่อนผ้า ไปแสดงจนได้รับการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมยอดเยี่ยม เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 16 ประเทศ 44 ทีม รวม 176 คน ได้แก่  สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกง บัลแกเรีย จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มองโกเรีย กานา และไทย
          "ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับปีนี้ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 4 เวที คือ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
         

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม