หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เลขาฯ กกอ. ชู 3 คุณภาพ 1 ธรรมาภิบาล

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
https://drive.google.com/file/d/0B-_vZWX_y7IMR1ItUTI2ZG85OGs/edit?usp=sharing
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


เลขาฯ กกอ. ชู 3 คุณภาพ 1 ธรรมาภิบาล
          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษา ในช่วงระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้ว่า จะมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับงาน 3 คุณภาพ 1 ธรรมาภิบาล โดยเรื่องคุณภาพได้แก่ 1.คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จะอาศัยกลไก พ.ร.บ.การอุดมศึกษาเข้าไปตรวจสอบเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีข้อร้องเรียนว่าถูกแอบอ้างชื่อและปัญหาการใช้สิ่งของต่างๆ ก็ตามมาแลกเกรด ประเมินผลให้เกิดความเป็นธรรม 2.คุณภาพหลักสูตรให้เกิดมาตรฐาน ปลดล็อกปัญหากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือ ทีคิวเอฟ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมากเกินไป และทบทวนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อเปิดรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี ส่งเสริมให้คนเรียนด้านประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากขึ้น และ 3. คุณภาพบัณฑิตและนักศึกษา ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาโดยเฉพาะระบบรับตรง
          นอกจากนั้นจะหามาตรการป้องกันมาคัดลอกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก โดย สกอ.จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบก่อนการสอบและเมื่อวิทยานิพนธ์พิมพ์ออกเป็นรูปเล่มแล้วหากพบว่ามีการคัดลอกก็จะแบล็กลิสต์ หรือขึ้นบัญชีดำอาจารย์ที่ปรึกษา และประกาศให้สาธารณชนรับทราบด้วย
          เร็วๆ นี้ สกอ.เชิญ 3 หน่วยงาน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อหามาตรการภาพรวมในการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เปิดสอบแบบสาธารณะ โดยให้นักวิชาการด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังการสอบด้วย ซึ่งนักศึกษาหากไม่เก่งจริงก็จะสอบผ่านลำบาก เพื่อให้ผู้จบปริญญาเอก มีคำว่า ดร. นำหน้าเป็นที่ยอมรับใน สังคม
          ขณะนี้เกิดปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่ สกอ.ไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งหมดวาระแล้ว เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมาภิบาล หรือ สภามหาวิทยาลัยมีความขัดแย้งกับประชาคม หรือขัดแย้งกับอธิการบดี ทั้งบางแห่งไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมานาน เป็นต้น ซึ่งหาก สกอ.มี พ.ร.บ.การอุดมศึกษา จะมีอำนาจเข้าไปดูแล ซึ่งจะเข้าไปกำกับดูแลเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.การอุดมศึกษาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกอ.
     
     ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม