หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน+ส่งมอบประธานอาเซียน

ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลีใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                              
                             
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน+ส่งมอบประธานอาเซียน

นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สำหรับหัวข้อหลักการประชุมอาเซียนปีนี้ คือ “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” ซึ่ง สปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญใน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 2) การลดช่องว่างการพัฒนา 3) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า 4) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 6) การส่งเสริมความเชื่อมโยง 7) สภาวะการจ้างงานในอาเซียน 8) การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่ออนุรักษ์ ปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ในส่วนของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นการส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่เติบโตอย่างสมดุลใน 3 เสาความร่วมมือ ได้แก่ 1) ความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระหว่างอุตสาหกรรมเดิม (old S curve) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (new S curve) 2) การพัฒนาบุคลากรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชนและการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ 3) การส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยที่รักษาสมดุลและเอกภาพของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ
นอกจากนี้ การให้อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือและกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกขึ้นในครั้งนี้
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมลงนามในเอกสารสำคัญ 1 ฉบับ คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region) และจะร่วมกันรับรองเอกสาร อีก 19 ฉบับ
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ต่อจากการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ จะเดินทางออกจากเมือง Hangzhou มาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สปป.ลาว ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 21.00 น.

กำหนดการการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 มีดังนี้

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ช่วงเช้า
- นายกรัฐมนตรีพบผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน/เยาวชนอาเซียน/สภาที่ปรึกษานักธุรกิจอาเซียน
- งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างผู้นำกับนักธุรกิจ CLMVT
ช่วงบ่าย
- พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29
- พิธีประกาศปีท่องเที่ยว Visit ASEAN@50
- การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 (Plenary)
- การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
- การประกาศแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3
- การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน
- การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน
- การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC)
ช่วงค่ำ
- งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับผู้นำอาเซียน (Welcoming Dinner)

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
ช่วงเช้า
- การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 29 (Retreat)
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19
ช่วงบ่าย
- งานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้นำอาเซียนโดยมีกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นแขกพิเศษ
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 18
- การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 8
- การประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8
ช่วงค่ำ
- งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ (Gala Dinner)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
ช่วงเช้า
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 17
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 4
- การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 11
ช่วงบ่าย
- แถลงการณ์ร่วมเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
- พิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 และการส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ในเวลา 16.00 น. และจะกลับมาถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 2 (กองบิน 6) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 17.10 น.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคุณกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา ครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์ พร้อมทั้งเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและตัวแทนชุมชนของตนอีก 6 ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนฯ และเวียดนาม ได้ร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนและธงประจำชาติ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาในโอกาสวันอาเซียนเพื่อฉลองครบรอบ 49 ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย Wong Kwok Pun เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำรัฐกาตาร์และประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโดฮา ยังได้ส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่นาย Wilfredo C. Santos เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำรัฐกาตาร์ เพื่อสานต่อการดำเนินงานในการสร้างความเข้าใจและยกระดับบทบาทของอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในกาตาร์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
ที่มา; เว็บ รัฐบาลไทย 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม