หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
              
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 391/2559
ลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

 ศึกษาธิการ - เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) E2 โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าทีมภาครัฐ และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) หัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวแสดงความยินดีและถือเป็นความโชคดีของรัฐบาล ที่ภาครัฐคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และภาคเอกชนคือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ได้ประสานการทำงานและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จนสามารถทำให้เกิดพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจร" เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการกว่า 2,500 หลักสูตร ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น ดังนั้นในฐานะของหัวหน้าทีมภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เด็กอาชีวะของเราจะได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานได้อย่างแท้จริง ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
โครงการนี้เป็นหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ที่จะนำเทคโนโลยีระดับโลก Microsoft YouthWorks ช่วยสร้างการเรียนรู้ที่เน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งมาพร้อมระบบจัดหางาน (Job Matching) เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโดยตรง มีระบบข้อมูลให้นักศึกษาเรียนรู้โลกอาชีพและคุณสมบัติที่ผู้จ้างงานต้องการ สามารถเลือกงานที่ชอบได้ ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้วย ส่วนครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ รวมถึงการประเมินและรับรองผลสัมฤทธิ์ด้วย.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เริ่มต้นจากการได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของไมโครซอฟท์ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Roadmap ในการยกระดับวิชาชีพของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ E2 และตรงกับความต้องการของ สอศ. จึงได้มีการหารือร่วมกันเพื่อผลักดันให้มีการนำ ดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้สำหรับการเรียนรู้ เพื่อเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ อาทิ ภาษาอังกฤษ, ด้าน IT เป็นต้น พร้อมระบบเชื่อมโยงกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการกับผู้จบอาชีวศึกษาโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบันมากขึ้น.
นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งแม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษายังมีไม่มากเท่าที่ควร และก็เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องขอขอบคุณหัวหน้าทีมภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เกิดการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์ จะสามารถช่วยเชื่อมโยงนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. กับไมโครซอฟท์มีความร่วมมือร่วมกันมาอย่างนาน ส่วนโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Microsoft YouthWorks ให้กับเจ้าหน้าที่และครูที่เกี่ยวข้องกว่า 60 คน โดยในระยะต่อไปจะนำไปใช้กับวิทยาลัยต้นแบบ 20 แห่ง เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้าง เพื่อพัฒนาให้เป็นสุดยอดอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวิทยาลัยต้นแบบในโครงการประชารัฐ ประกอบกับเป็นวิทยาลัยที่มีบริษัทใหญ่ให้การสนับสนุน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นต้น.

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม