หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
         
        
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 360/2559 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล

ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.4 โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะทำงานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานคณะทำงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, คณะทำงานรัฐมนตรี ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนที่เป็นต้นทางในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการDTLV จำนวน 25 ราย เพราะบางรายปฏิบัติหน้าที่การสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว และจะมีข้าราชการครูที่จำเป็นต้องให้ไปช่วยปฏิบัติราชการเพิ่มเติมอีก  ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูดังกล่าวเกิดความมั่นใจในความก้าวหน้าในวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ, การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง, การพิจารณาความดีความชอบ, การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และการเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ สพฐ. เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล เสมือนการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐ เนื่องจากสามารถแก้ไขผลกระทบได้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะมีผลถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอื่นที่ไปช่วยปฏิบัติราชการด้วย เช่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติดังกล่าว เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเคยดำเนินการมาก่อนแล้ว กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง หรือการกำหนดกรอบอัตรากำลังให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้
  • ขอให้ สพฐ. เร่งรัดติดตามการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
  • ขอให้ สพฐ. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เพื่อดูแล สนับสนุน บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์การรับสัญญาณของโรงเรียนปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
  • สพฐ. จะจัดกิจกรรม “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี โดยใช้เทคโนโลยีทางไกลในการช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจะส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี ขอนแก่น และสตูล อีกทั้งจะมีการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาคทั้ง 18 กลุ่ม ในวันดังกล่าวด้วย

  • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม