หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สกอ.จี้ขึ้นแบล๊กลิสต์ 'ครูทุจริต' ปรับข้อสอบเป็นอัตนัยสกัดเดา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด
ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่

สกอ.จี้ขึ้นแบล๊กลิสต์ 'ครูทุจริต'  ปรับข้อสอบเป็นอัตนัยสกัดเดา


          นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูประบบการผลิตครูของประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า..ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์" จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ว่าประเด็นสำคัญของชาติขณะนี้คือปัญหาระบบการผลิตครู เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กไทยถูกมองว่าไม่เก่งเพราะมีครูที่ไม่เก่ง และครูไม่เก่งเพราะสถาบันการผลิตครู หรือครูของครูไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความต้องการครูเพื่อทดแทนอัตราเกษียณใน 6 ในปีการศึกษา 2557-2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีดังนี้ ปี 2557 ต้องการ 9,910 คน ปี 2558 ต้องการ 12,111 คน ปี 2559 ต้องการ 17,621 คน ปี 2560 ต้องการ 21,961 คน ปี 2561 ต้องการ 22,999 คน และปี 2562 ต้องการ 24,643 คน ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีดังนี้ ปี 2556 จำนวน 23,579 คน ปี 2557 จำนวน 35,428 คน ปี 2558 จำนวน 51,135 คน ปี 2559 จำนวน 60,798 คน และในปี 2560 จำนวน 52,570 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำลังการผลิตครูในแต่ละปี จะเห็นว่ามากกว่าความต้องการครู ดังนั้น จึงต้องปรับแผนการผลิตครู
          "ปัจจุบันสถาบันต่างๆ ผลิตครูออกมาจำนวนมากเกินความต้องการ แล้วปล่อยให้แข่งขันกัน ใครเก่งก็สอบเป็นครูได้ ใครสอบไม่ได้ก็ไปทำอาชีพอื่น เป็นการสูญเสียทรัพยากร และทำให้ไม่สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพได้ แต่โครงการครูมืออาชีพ สามารถดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู ส่วนหนึ่งเพราะทำให้เด็กมั่นใจว่าเข้าโครงการนี้แล้วมีงานทำแน่นอน ทำให้เด็กอยากมาเรียนครูมากขึ้น แต่มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไม่อยากมาเรียนครู และหลายฝ่ายมองข้ามไป คือระบบการรับครู ที่ยังมีปัญหาคอร์รัปชั่น ใช้เส้นสายให้ได้ไปอยู่โรงเรียนดี โดยเฉพาะเด็กที่จบครูส่วนหนึ่ง ไม่อยากไปสอนในโรงเรียนไกลบ้าน ถิ่นทุรกันดาร จะใช้วิธีนี้ จึงต้องปรับปรุงระบบการรับครูด้วย อีกทั้งสถาบันผลิตครูต้องสอนให้คนที่จะออกมาเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ หากพบว่ามีครูทุจริตน่าจะขึ้นแบล๊กลิสต์ไม่ให้กลับมาเป็นครูอีก อย่างกลุ่มคนที่ทุจริตการสอบครูผู้ช่วยเมื่อปีที่ผ่านมา น่าจะขึ้นแบล๊กลิสต์ด้วย" นพ.กำจรกล่าว
          นพ.กำจรกล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการปรับแผนการรับนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ฝ่ายผู้ใช้จะต้องมีจำนวนความต้องการครูในอนาคตให้ตรงกัน ทั้งในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ สพฐ.เพื่อที่สถาบันการผลิตครู จะนำไปเป็นข้อมูล ปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีให้สอดคล้องกัน ควรจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่จะต้องปรับลดจำนวนรับนักศึกษาครูลง ขณะเดียวกันสถาบันการผลิตต้องปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย ปรับข้อสอบที่ใช้ทดสอบ จากปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบแบบปรนัย ทำให้เด็กใช้วิธีเดา และสอบผ่านได้ ปรับเป็นอัตนัยเพราะจะทำให้ต้องคิดวิเคราะห์มากขึ้น

          

--มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม