หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา


           "มองสถิติและตัวชี้ทางการศึกษา" เป็นวารสารรายปักษ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่จัดทำขึ้นในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำเสนอข้อมูล สถิติตัวชี้วัด และผลการจัดอันดับทางการศึกษาระดับนานาชาติที่น่าสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวการณ์การศึกษาไทยที่สะท้อนภาพมุมมองการพัฒนาการศึกษา ด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
          วารสารมองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา จัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงมกราคม ๒๕๕๗ รวม ๘ ฉบับแล้ว โดยมีนานาสาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น PISA 2013 : ผลสะท้อนศักยภาพของพลเมืองกับความสามารถในการแข่งขัยในอนาคต ที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ด้านการอ่าน (Reading Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) อันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) กระจกสะท้อนคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดย Times Higher Education World University Rankings 2013 ที่นำเสนอเปรียบเทียบประเทศที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยติดอันดับในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย และฉบับล่าสุด เดือนมกราคมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ศักยภาพการแข่งขันของไทยในอาเซียน ที่นำเสนอการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index-EPI) และการทดสอบ TOEFL เปรียบเทียบประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนว่าหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องเร่งเตรียมพัฒนาคนไทยให้มีระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและจริงจังแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยให้มีทักษะภาษาต่างประเทศที่ดี รองรับการแข่งขันเมื่อเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมเศรษฐอาเซียน
          รูปแบบการเผยแพร่ มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ระบบออนไลน์นี้ เพิ่มคุณค่าการนำข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบทางการศึกษา ไปใช้ประโยชน์สำหรับสนับสนุนงานวางแผนพัฒนานโยบาย และติดตามประเมินผลการศึกษาของชาติ ในระดับประเทศอย่างรวดเร็ว และกระจายความรู้ข่าวสารได้กว้างขวางและทั่วถึง ตอบสนองแก่ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จริง

          
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม