หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา


           "มองสถิติและตัวชี้ทางการศึกษา" เป็นวารสารรายปักษ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่จัดทำขึ้นในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำเสนอข้อมูล สถิติตัวชี้วัด และผลการจัดอันดับทางการศึกษาระดับนานาชาติที่น่าสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวการณ์การศึกษาไทยที่สะท้อนภาพมุมมองการพัฒนาการศึกษา ด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
          วารสารมองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา จัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงมกราคม ๒๕๕๗ รวม ๘ ฉบับแล้ว โดยมีนานาสาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น PISA 2013 : ผลสะท้อนศักยภาพของพลเมืองกับความสามารถในการแข่งขัยในอนาคต ที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ด้านการอ่าน (Reading Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) อันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) กระจกสะท้อนคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดย Times Higher Education World University Rankings 2013 ที่นำเสนอเปรียบเทียบประเทศที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยติดอันดับในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย และฉบับล่าสุด เดือนมกราคมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ศักยภาพการแข่งขันของไทยในอาเซียน ที่นำเสนอการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index-EPI) และการทดสอบ TOEFL เปรียบเทียบประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนว่าหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องเร่งเตรียมพัฒนาคนไทยให้มีระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและจริงจังแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยให้มีทักษะภาษาต่างประเทศที่ดี รองรับการแข่งขันเมื่อเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมเศรษฐอาเซียน
          รูปแบบการเผยแพร่ มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ระบบออนไลน์นี้ เพิ่มคุณค่าการนำข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบทางการศึกษา ไปใช้ประโยชน์สำหรับสนับสนุนงานวางแผนพัฒนานโยบาย และติดตามประเมินผลการศึกษาของชาติ ในระดับประเทศอย่างรวดเร็ว และกระจายความรู้ข่าวสารได้กว้างขวางและทั่วถึง ตอบสนองแก่ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จริง

          
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม