หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

7 วิชาสามัญคณิตเฉลี่ยต่ำสุด 25.39

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด
ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่

7 วิชาสามัญคณิตเฉลี่ยต่ำสุด 25.39

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนนำเป็นคะแนนไปยื่นประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สทศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สทศ.ได้ตรวจกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลสอบตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นการประกาศก่อนกำหนด จากเดิมที่กำหนดวันประกาศผล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายหลังจากเปิดให้นักเรียนเข้ามาดูผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปรากฏว่า เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม โดยผลการทดสอบครั้งนี้ วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเกินครึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีเพียงวิชาเดียวคือ ภาษาไทย เฉลี่ย 54.35 คะแนน ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ คณิตศาสตร์ 25.39 คะแนน ซึ่งการสอบครั้งนี้มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ 27 คน ฟิสิกส์ 13 คน และเคมี 1 คน โดยมีนักเรียนทำคะแนนได้ 0 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

          นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่า สำหรับช่วงคะแนนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีดังนี้ ภาษาไทย เข้าสอบ139,277 คน เฉลี่ย 54.35 คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 50.01-60.00 คะแนน จำนวน 32,162 คน สังคมศึกษา เข้าสอบ 135,702 คน เฉลี่ย 39.42 คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 30.01-คะแนน จำนวน 57,921 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 140,355 คน เฉลี่ย 31.05 คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 20.01-30.00 คะแนน จำนวน 59,653 คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 130,725 คน เฉลี่ย คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 10.01-20.00 คะแนน จำนวน 46,583 คน ฟิสิกส์ เข้าสอบ 83,854 คน เฉลี่ย 28.29 คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 20.01-30.00 คะแนน จำนวน 25,532 คน เคมี เฉลี่ย 27.66 คะแนน เข้าสอบ 85,085 คน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 20.01-30.00 คะแนน จำนวน 31,513 คน และชีววิทยา เข้าสอบ 84,611 คน เฉลี่ย 28.56 คะแนน ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุด 20.01-30.00 คะแนน จำนวน 46,857 คน

          "คะแนนไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก สูงขึ้นเล็กน้อยในวิชาคณิต ฟิสิกส์ และเคมี ที่มีนักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม จากการวิเคราะห์ข้อสอบ ดูค่าความยากง่าย ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา สาเหตุที่เด็กทำคะแนนได้ดีขึ้น น่าจะมาจากตั้งใจสอบ เพราะต้องการนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ตั้งใจสอน ถือว่าน่ายินดี" นายสัมพันธ์กล่าว
          นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.30 น. โดยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน ทั้งนี้ จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หากผู้ยื่นคำร้องไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สทศ.จะถือว่าสละสิทธิการเข้าดูกระดาษคำตอบ นอกจากนี้ การจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ขณะนี้มีความพร้อมแล้ว โดย สทศ.ขอให้คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของข้อสอบอีกครั้ง เท่าที่ดูไม่มีปัญหา
          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม