หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 414/2558 ประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2558
 ศึกษาธิการ – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 
 ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 โดยได้พิจารณาถึงการปรับหลักเกณฑ์การรับทุนจากเดิมที่จะต้องไปศึกษาเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้จะให้นำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกด้วย โดยผู้รับทุนที่มีคะแนนเฉลี่ยข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะมีสิทธิเลือกศึกษาต่อต่างประเทศ ตามประเทศและสาขาวิชาที่คณะกรรมการกำหนด
 ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ให้จบภายใน 7 ปี และกำหนดให้มีการชดใช้ทุนไว้ด้วย คือ ต้องกลับมาประกอบอาชีพเท่ากับระยะเวลารับทุนศึกษาต่อ โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหากจะประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้องเป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการของไทย หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามจำนวนทุนที่จ่ายไป พร้อมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด
 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนรุ่นที่ 5 ที่ประชุมได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เช่น ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า, ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในระดับปริญญาตรี, ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และจะต้องมีชื่ออยู่ในสถานศึกษาเดียวกับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ผู้นำชุมชนรับรองว่าผู้สมัครได้อยู่ในพื้นที่นั้นจริง เป็นต้น
 ส่วนสาขาที่จะให้ไปศึกษาต่อนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการเลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อ เพื่อไม่ให้เปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอหลักการและเหตุผลจากการประชุมในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาต่อไป


 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 สำหรับความเป็นมาในการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนั้น ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน ขณะนี้ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558) มีผู้รับทุนที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจำนวน 1,244 คน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม