หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เปิดการแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิกระดับประถมศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 381/2558 เปิดการแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิกระดับประถมศึกษา
 จังหวัดปทุมธานี - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO 2015) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก ที่ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี,  คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันฯนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครู และนักเรียน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ
 รมว.ศึกษาธิการ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO 2015) และในโอกาสนี้ขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้ริเริ่มจัดการแข่งขัน IMSO และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วง 8 ปีแรก นอกจากนั้นต้องขอขอบคุณประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อๆ มา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 และในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนและครูจาก 20 ประเทศที่เข้าร่วม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดีดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา นับเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ขององค์การยูเนสโก ที่ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษา เน้นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 การจัดการศึกษามีหัวใจสำคัญคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นี้ ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ถือเป็นสาระสำคัญสาระหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กมีเหตุผล มีระบบ ระเบียบ และทักษะ กระบวนการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และในการส่งเสริมนักเรียนระดับอุดมศึกษา จึงถือเป็นช่วงทองในการวางรากฐานการเรียนรู้
 ในการจัดการแข่งขัน IMSO 2015 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน ซึ่งรางวัลการแข่งขันเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการแข่งขัน ไม่ว่านักเรียนจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม ขอให้นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นตัวแทนของประเทศและเป็นความคาดหวังของโลก ในการสร้างความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพ และอนาคตของโลกที่ยั่งยืนด้วย ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน และตลอดระยะเวลาการจัดงานในประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกันและเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศ ในภูมิภาค และประเทศต่างๆ
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีระหว่างอยู่ในประเทศไทย ดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้มของเรา ในโอกาสนี้ขอให้การจัดการแข่งขันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำทีมนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากทุกประเทศที่เข้าร่วม และขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ร่วมสร้างสรรค์ให้นักเรียนจากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่ารายงานการจัดการแข่งขันว่า การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO 2015) ครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีกิจกรรมหลักของการจัดงาน คือกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วม 20 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเลบานอน มาเลเซีย มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ไต้หวัน สาธารณรัฐมาจิกิสถาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย
 การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยความสะดวก และร่วมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการทุกฝ่าย เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศ ประชาคมอาเซียน และพลเมืองของโลกอนาคต
 ภายหลังพิธีเปิดการแข่งขัน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนไทยที่มีความสนใจและมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่า ขณะนี้การคัดเลือกนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอน ทั้งการคัดเลือกรอบแรกในระดับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศร่วมแสนคน และการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะคัดเลือกให้ได้ผู้เข้าแข่งขันเพียง 100 คน
 จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลและพัฒนาใน 2 ส่วนคือ 1) จัดสอบคู่ขนานในช่วงของการเป็นเจ้าภาพโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสอบคู่ขนาน A ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ และสอบคู่ขนาน B ด้วยข้อสอบภาษาไทย และ 2) จัดค่ายอบรมให้กับเด็กที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบที่สอง จำนวนประมาณ 4,000 คน นอกจากนี้ให้นำผลการสอบของเด็กไทยมาวิเคราะห์และประเมินให้ได้ว่า เด็กของเรามีข้อดีข้อด้อย จุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน อย่างไร
ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 ในโอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณแก่นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดงานจำนวน 10 ล้านบาท และมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 20 ประเทศ


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม