หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลประชุม ก.พ.อ.10/2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 423/2558
ผลประชุม ก.พ.อ.10/2558
 ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้
 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ 2 สถาบัน คือ Quacquarelli Symonds (QS) และ Times Higher Education World University Rankings จำนวน 800 อันดับ ตามเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยตัวชี้วัดในหลายส่วน อาทิ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึงในรอบ 5 ปี คุณภาพการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความเป็นนานาชาติจากสายตาคนภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และงานวิจัยนานาชาติ ตลอดจนข้อมูลรายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น พร้อมทั้งได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเมื่อช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ผลการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
 - มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลก ประจำปี 2015/2016 พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 5 แห่ง รองลงมาคือสหราชอาณาจักร 4 แห่ง และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 100.00
อันดับ 2 Harvard University, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 98.70
อันดับ 3 University of Cambridge, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 98.60
อันดับ 3 Stanford University, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 98.60
อันดับ 5 California Institute of Technology (Caltech), United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 97.90
อันดับ 6 University of Oxford, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 97.70
อันดับ 7 UCL (University College London), United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 97.20
อันดับ 8 Imperial College London, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 96.10
อันดับ 9 ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland, คะแนนรวมเฉลี่ย 95.5
อันดับ 10 University of Chicago, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 94.6
มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของเอเชีย ประจำปี 2015/2016 พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยจากสิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง ประเทศละ 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 12 National University of Singapore (NUS), Singapore, คะแนนรวมเฉลี่ย 94.20
อันดับ 13 Nanyang Technological University (NTU), Singapore, คะแนนรวมเฉลี่ย 93.90
อันดับ 25 Tsinghua University, China, คะแนนรวมเฉลี่ย 88.5
อันดับ 28 The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, คะแนนรวมเฉลี่ย 88.00
อันดับ 30 University of Hong Kong, Hong Kong, คะแนนรวมเฉลี่ย 87.80
อันดับ 36 Seoul National University, South Korea, คะแนนรวมเฉลี่ย 85.30
อันดับ 38 Kyoto University, Japan, คะแนนรวมเฉลี่ย 84.90
อันดับ 39 The University of Tokyo, Japan, คะแนนรวมเฉลี่ย 84.80
อันดับ 41 Peking University, China, คะแนนรวมเฉลี่ย 83.70
อันดับ 43 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Tech., South Korea, คะแนนรวมเฉลี่ย 82.60
มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับ ประจำปี 2015/2016 พบว่ามีมหาวิทยาลัยของไทย 8 แห่งที่ติดอยู่ใน 800 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 253) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 295) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 551-600) มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 253 Chulalongkorn University คะแนนรวมเฉลี่ย 46.80
อันดับ 295 Mahidol University คะแนนรวมเฉลี่ย 42.60
อันดับ 551-600 Chiang Mai University
อันดับ 601-650 Thammasat University
อันดับ 651-700 Kasetsart University
อันดับ 701+ Khon Kaen University
อันดับ 701+ KMUT Thonburi
อันดับ 701+ Prince of Songkla University
 2. ผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings
มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลก ปี 2015-2016 พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 6 แห่ง รองลงมาคือสหราชอาณาจักร 3 แห่ง และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 1 California Institute of Technology (Caltech), United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 95.20
อันดับ 2 University of Oxford, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 94.20
อันดับ 3 Stanford University, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 93.90
อันดับ 4 University of Cambridge, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 92.80
อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 92.00
อันดับ 6 Harvard University, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 91.60
อันดับ 7 Princeton University, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 90.10
อันดับ 8 Imperial College London, United Kingdom, คะแนนรวมเฉลี่ย 89.10
อันดับ 9 ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland, คะแนนรวมเฉลี่ย 88.30
อันดับ 10 University of Chicago, United States, คะแนนรวมเฉลี่ย 87.90
มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของเอเชีย ปี 2015-2016 พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยจากสิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง ประเทศละ 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 26 National University of Singapore (NUS), Singapore, คะแนนรวมเฉลี่ย 79.20
อันดับ 42 Peking University, China, คะแนนรวมเฉลี่ย 72.00
อันดับ 43 The University of Tokyo, Japan, คะแนนรวมเฉลี่ย 71.10
อันดับ 44 University of Hong Kong, Hong Kong, คะแนนรวมเฉลี่ย 71.00
อันดับ 47 Tsinghua University, China, คะแนนรวมเฉลี่ย 70.00
อันดับ 55 Nanyang Technological University (NTU), Singapore, คะแนนรวมเฉลี่ย 68.20
อันดับ 59 The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, คะแนนรวมเฉลี่ย 67.20
อันดับ 85 Seoul National University, South Korea, คะแนนรวมเฉลี่ย 60.50
อันดับ 88 Kyoto University, Japan, คะแนนรวมเฉลี่ย 59.90
อันดับ 116 Pohang University of Science and Techonology, South Korea, คะแนนรวม 56.90
มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับ ปี 2015-2016 พบว่ามีมหาวิทยาลัย 7 แห่งที่ติดอยู่ใน 800 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 501-600) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ 601-800) มีรายละเอียดดังนี้
 อันดับ 501-600 Mahidol University คะแนนรวมเฉลี่ย 37.18
อันดับ 601-800 Chiang Mai University
อันดับ 601-800 Chulalongkorn University
อันดับ 601-800 Khon Kaen University
อันดับ 601-800 KMUT Thonburi
อันดับ 601-800 Prince of Songkla University
อันดับ 601-800 Suranaree University
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญหลง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อติดตามรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขัน มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศและสังคมโลก เพิ่มการผลิตอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น ตลอดจนมีงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทยบรรลุเป้าหมายการเป็น World Class Universityอย่างน้อยติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยของโลกต่อไป

  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. 49 ราย และ รศ. 22 ราย
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 71 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 49 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 25 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 11 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน22 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 20 ราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราย ดังนี้
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  น.ส.ณัฏฐา ทองจุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ
2.  นางสมใจ ตั้งปณิธานสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประถมศึกษา
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธรรมเจริ
  รองศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิมา เพียวพงษ์  รองศาสตราจารย์  /  กายภาพบำบัด
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นกุล คูหะโรจนานนท์  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.  น.ส.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
7.  นางจรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พันธุศาสตร์
8.  นายสราวุธ สังข์แก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยาป่าไม้
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญสกุล เต็งอำนวย  รองศาสตราจารย์  /  บัญชี
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวชพงศ์ ชุติชูเดช  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมการบินและอวกาศ
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล  รองศาสตราจารย์  /  เภสัชวิทยา

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.  นายวัฒนา เถาว์ทิพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
13.  น.ส.วิยะดา มงคลธนารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
14.  นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
15.  น.ส.จันทนา บุญยะรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
16.  น.ส.นภภัค ใจภักดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี ฉวีราช  รองศาสตราจารย์  /  เคมี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18.  นายดามพ์เมษ บุณยะเวศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกระวรรณ อินทรขาว  รองศาสตราจารย์  /  กุมารเวชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยนครพนม
20.  นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ไฟฟ้า
21.  ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เขียวไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เครื่องจักรกลเกษตร

  มหาวิทยาลัยนเรศวร
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิตร กองแก้ว  รองศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา  รองศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์  รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาลแม่และเด็ก

  มหาวิทยาลัยบูรพา
25.  น.ส.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์การอาหาร
26.  น.ส.อุมาพร ทาไธสง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27.  น.ส.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา
28.  นางชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

  มหาวิทยาลัยมหิดล
29.  นายไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
30.  น.ส.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  โลหิตวิทยา

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31.  นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ถิรบุญยานนท์  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา รังษิรุจิ  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี ประเสริฐสุข  รองศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35.  น.ส.ปรียา แก้วพิมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
36.  นางโสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี
37.  น.ส.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
38.  นางสุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ไข่มุกด์  รองศาสตราจารย์  /  โสต ศอ นาสิกวิทยา
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์  รองศาสตราจารย์  /  พฤกษศาสตร์
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ รัตนวิไล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
42.  น.ส.มณฑา ทรงศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
44.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมาศ คูหากาญจน์  รองศาสตราจารย์  /  โรคพืช
45.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ฉายรัศมี  รองศาสตราจารย์  /  ครุศาสตร์วิศวกรรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
46.  น.ส.นิลุบล ทองชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
47.  นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
48.  นายสุชิน รอดกำเหนิด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิติศาสตร์
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาปฐมวัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
50.  นายอเนก เทียนบูชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
51.  นายเสงี่ยม บุญพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การท่องเที่ยว

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52.  นางลักขณา ศิริจำปา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การตลาด
53.  นายสมาน ศรีสะอาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
54.  นายนาคนิมิตร อรรคศรีวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
55.  นายยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหกรรม
56.  นายกิตติกร ศรีลานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
57.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  รองศาสตราจารย์  /  บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
58.  นางมาริสา อินทวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59.  นางเบญญาภา โสอุบล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
60.  นายสรายุทธ พรเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
61.  นายประหยัด กองสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
62.  นายพันธุ์พงษ์ คงพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
63.  นายองอาจ แสดใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
64.  นางอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อาหารและโภชนาการ
65.  น.ส.จันทนี อุทธิสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
66.  นายสาโรจน์ ดำรงศีล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา
67.  น.ส.เรวดี ใจชุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตรกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ
68.  นางภัทราวดี ศิริวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรมศาสตร์
69.  น.ส.ทักษิณา เครือหงส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถิติการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
70.  น.ส.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
71.  นายไพรทูล ไชยวงศา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม