หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Echo Hybrid

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 427/2558 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Echo Hybrid
 โรงเรียนวัดรางบัว - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณอริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ผู้ร่วมก่อตั้ง Enconcept E-Academy เข้าร่วมด้วย
 
 รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเยี่ยมชมว่า เป็นการเดินทางมาให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับภาคเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้นำร่องหลักสูตรดังกล่าวคู่ขนานใน 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพฯ, โรงเรียนสัตยาไส ลพบุรี, โรงเรียนอุบลรัตน์ นครราชสีมา ในส่วนของโรงเรียนวัดรางบัว จัดการเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 75 คน โดยใช้เวลาเรียน 5 คาบต่อสัปดาห์
 หลักสูตร Echo Hybrid เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Device ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีการอ้างอิงกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนรู้ ทั้งนี้แอพพลิเคชันมีจุดเด่นที่การช่วยฝึกฝนด้านการสื่อสารและการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา มีการรายงานผลตอบกลับ (Feedback) และมีการประเมินผลการออกเสียงแต่ละครั้ง ต่างจากเดิมที่จะต้องเรียนรู้ด้วยหนังสือ ซึ่งไม่มีเสียงให้นักเรียนฟัง ทำให้ไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยกระตุ้นให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อเด็กได้เรียนผ่านแอพพลิเคชันที่สร้างความสนุกสนาน อีกทั้งยังมีครูที่สอนสนุกและมีอาจารย์ภาษาอังกฤษพิเศษ (โค้ช) ช่วยดูแล ก็จะทำให้เด็กมีความสุขและต้องการเรียนมากขึ้น ประกอบกับสามารถเรียนรู้แบบกลุ่มได้ ทำให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
 อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชันดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่นำมาเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ถึงอย่างไรครูก็ยังคงต้องสอนอยู่ โดยครูเองก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก อีกทั้งช่วยดูแลติดตาม ประเมินผล ตลอดจนควบคุมคุณภาพด้วยซึ่งในขณะนี้ผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ในโรงเรียนนี้ ยังไม่ได้ตามมาตรฐานคือระดับ A1 จึงจะต้องช่วยผลักดันกันต่อไป และต้องคอยติดตามผลการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับว่า เมื่อมีการเรียนรู้ครบ 70 ชั่วโมงตามหลักสูตรแล้ว ระดับการประเมินจะออกมาเป็นอย่างไร
 ในส่วนของข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านของไทย ต้องยอมรับและเห็นใจครู เพราะครูไม่ได้มีโอกาสในการฝึกฝนมากนัก ทั้งที่เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นเรื่องการฝึกฝนซ้ำๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและโอกาส สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีผลตอบกลับ แต่ที่ผ่านมาครูไม่ได้รับการฝึกฝนเช่นนี้เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องจ้างครูชาวต่างชาติหรือผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้มาช่วยสอนการสื่อสาร ซึ่งในความเป็นจริงก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆ
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่เป็นดารา นักแสดง นักร้อง และนักกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าพ่อแม่และครู จะเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้มากที่สุ

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 รมช.ศึกษาธิการ ได้เสนอแนะให้มีการศึกษารูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ ซึ่งอาจทำให้ได้บทเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม