หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คำปราศรัยของผู้นำประเทศใน Leaders' Forum

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 408/2558
คำปราศรัยของผู้นำประเทศใน Leaders' Forum
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมประชุม Leaders' Forum ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ผู้นำหลายประเทศได้กล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ “บทบาทการเฉลิมฉลอง 70 ปี ขององค์การยูเนสโก ในการดำเนินงานด้านพหุภาคี และการดำเนินงานภายหลังปี 2015 ในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้นำมาพูดในโอกาสครบรอบ 70 ปีองค์การยูเนสโก
1) ประธานาธิบดีบัลแกเรีย ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตูการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13 และเห็นว่ายูเนสโกจะต้องเป็นองค์กรนำในการสร้างสันติภาพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาการก่อตั้งองค์กร building peace in the mind of men นอกจากนี้ยูเนสโกจะต้องดำเนินการปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อความรุนแรงในที่ต่างๆผู้คนต้องรู้จักเคารพในความแตกต่าง สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ทำให้กับคนรุ่นหลัง
2) ประธานาธิบดีแคมารูน กล่าวแสดงความยินดีที่ยูเนสโกครบรอบ 70 ปี และเห็นว่าปัจจุบันแอฟริกาได้มีบทบาทมากขึ้นและแอฟริกาได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโกมาโดยตลอดทั้งด้านมนุษยธรรม และการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ปัจจุบันแคมารูนยังคงได้รับผลกระทบจากการสู้รบการก่อการร้ายอยู่ทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องน่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายและเห็นว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่ยูเนสโกจะต้องให้การสนับสนุนด้วย
3) ประธานาธิบดีมาเซโดเนีย กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของยูเนสโกและเห็นว่าต่อไปยูเนสโกจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมประณามการก่อการร้ายกลางกรุงปารีสในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าทุกคนต้องร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะที่ทำลายมรดกทางวัฒนธรรม ยูเนสโกจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้ถูกทำลายเพราะมรดกทางวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่รักษาไว้ให้ตกทอดกับคนรุ่นต่อๆไป
4) ผู้นำลิเบีย ขอให้ทุกประเทศร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายและลิเบียยินดีร่วมมือกับลิเบียในเรื่องนี้ขอให้องค์การสหประชาชาติยกเลิกการห้ามค้าอาวุธเพื่อที่จะให้มีกองกำลังที่เข้มแข็งในการต่อต้านการก่อการร้ายและหวังว่าลิเบียจะมีความสงบในเร็ววัน
5) ประธานาธิบดีลิธัวเนีย เห็นว่าทุกประเทศควรต้องร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้าย ยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี ขององค์การและเห็นว่าที่ผ่านมาองค์การได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญมาด้วยดีเช่นการศึกษา ซึ่งยูเนสโกควรต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ให้เสรีภาพในความคิดมากขึ้นประชาชนควรมีอิสระในการรับข่าวสาร มีการปกป้องการแสดงความคิดเห็นของสื่อ
6) รัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย ประณามการก่อความรุนแรงในปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ให้ความสำคัญในการสร้างสันติภาพผ่านการให้ความรู้หรือการศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงและสตรีได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ให้ความสำคัญกับการวิจัยต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาซึ่งจะช่วยให้เกิดสันติภาพ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้นำ 4 ประเทศ มาพูดในโอกาสครบรอบ 70 ปีองค์การยูเนสโก ดังนี้
1) ผู้นำจากมอลต้า กล่าวประณามการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่13พ.ย. และกล่าวว่าขณะนี้ทุกประเทศกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายที่ประเทศต่างๆจะต้องร่วมกันหาหนทางไปสู่สันติภาพ ยูเนสโกจะต้องมีบทบาทนำในการเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องการปกป้องวัฒนธรรม รวมถึงยูเนสโกจะต้องช่วยผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม นอกจากเรื่องวัฒนธรรมแล้ว ยูเนสโกจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำจัดต้นกำเนิดของปัญหาที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
2) ผู้นำจากสโลวาเนีย ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ก่อการถือเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนา แต่กลับเป็นผู้ที่บิดเบือนศาสนา ดังนั้น ยูเนสโกจะต้องคงการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมเมื่อคราวก่อตั้งองค์การคือ จะต้องสร้างสันติภาพผ่านกระบวนการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งนี้ จะต้องมุ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางความคิด เน้นการเคารพความแตกต่างและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
3) ผู้นำอาเซอร์ไบจัน ได้กล่าวว่าประเทศของตนเป็นประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพรัสเซียเดิม ถือเป็นประเทศใหม่ แต่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆของยูเนสโกเกือบทุกฉบับ สิ่งสำคัญที่อาเซอร์ไบจันให้ความสำคัญมี 2 เรื่อง คือ การต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และการเสวนาข้ามวัฒนธรรม และจากการที่อาเซอร์ไบจันต้องรับภาระเรื่องผู้อพยพจากอาร์เมเนีย จึงทำให้เข้าใจสภาพของหลายประเทศที่จะต้องเผชิญกับการรับผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี อาเซอร์ไบจันเป็นประเทศที่ถือเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม จึงให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่วัฒนธรรมหลายอย่างถูกทำลายจากอาร์เมเนีย ซึ่งเห็นว่าอาร์เมเนียละเมิดมติของสหประชาชาติที่เข้ามาทำลายแหล่งวัฒนธรรมต่างๆของอาเซอร์ไบจัน นอกจากนี้อาเซอร์ไบจันให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเคารพในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกและมีบทบาทที่เข้มแข็งในเรื่องการเสวนาข้ามวัฒนธรรม
4) เอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐอเมริกา ได้อ่านสารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สรุปได้ว่า สหรัฐฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งความสูญเสียต่างๆ ถือเป็นความสูญเสียของคนทั่วโลกในเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักศึกษาสหรัฐฯ เสียชีวิตด้วย ดังนั้นสหรัฐฯ จึงขอร่วมในการต่อต้านการก่อการร้าย และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน
5) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้เป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ขึ้นกล่าวใน Leaders' Forum ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างท่วมท้นจากผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ และผู้นำฝรั่งเศสได้กล่าวขอบคุณกำลังใจจากประเทศต่างๆและกล่าวเน้นถึงความเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการแสดงออกและเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติการก่อการร้ายมุ่งทำลายสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อการร้ายในสถานที่ที่เป็นการแสดงออกซึ่งวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสคือภัตตาคาร สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต สนามฟุตบอล แต่ฝรั่งเศสได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่จะไม่ให้ผู้ใดมากระทำการทำลายวิถีชีวิตของคน โดย ณ วันนี้สถานการณ์ต่างๆกลับมาสู่สภาพปกติแล้ว การที่ยูเนสโกถือกำเนิดในกรุงปารีสนับเป็นสถานที่ที่ถูกต้องที่สุดเพราะฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและมีเสรีภาพ ฝรั่งเศสจะทำการปกป้องวัฒนธรรมอย่างสุดความสามารถและขอต่อต้านการลักลอบขนย้ายสมบัติทางวัฒนธรรม

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม