หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 382/2558 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ สสวท., นางตติยา ใจบุญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมในพิธีเปิด
 ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ขอชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์
 ทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก โดยภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาฉายในปีนี้ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ปีสากลแห่งแสง และเทคโนโลยี” ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน อาทิ ด้านการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การพาณิชย์ ฯลฯ
 อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีต่างๆ นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยขอให้เราพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสมและไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการสร้างความตระหนัก และการเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand) รวมทั้งหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นต้น และจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี
 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อีกด้วย
 สำหรับการจัดงานในปีนี้ แก่นของงานคือการเน้นให้เห็นความสำคัญของแสง “ปีสากลแห่งแสง และเทคโนโลยี” ที่เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะมีการฉายภาพยนตร์ พร้อมกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ

ภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม