หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความร่วมมือโครงการ "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 422/2558ความร่วมมือโครงการ "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"
 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือประเด็นความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอาชีวศึกษาตามโครงการ "ฝีมือชน คนสร้างชาติ" กับนายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้อง MOC
 มูลนิธิเอสซีจี ได้รายงานให้ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 ที่สนใจเข้าเรียนต่อสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกเด็ก ม.3 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป เข้าเรียนในสาขาสาขาช่างอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเป็นทุนแบบให้เปล่า 2 หมื่นบาท/ปี ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่หากผู้รับทุนไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือเกรดไม่ถึง จะสิ้นสภาพนักเรียนทุน
 ประเด็นสำคัญของการให้ทุนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาเรียนสายอาชีวะมากขึ้น เพราะปัจจุบันเด็กไทยที่จบชั้น ม.3 เลือกเรียนต่อสายสามัญสูงถึง 60% ส่วนสายช่างมีเพียง 40% สวนทางกับความต้องการจริง ทั้งที่บุคลากรที่จบสายช่างอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาโดยรวมแล้วเป็นผู้มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมหลักทั้ง 6 กลุ่ม เพราะฉะนั้นเรียนจบสายอาชีวะแล้วมีงานทำ และมีรายได้ไม่ด้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี ที่สำคัญหากใครมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะมากก็จะมีรายได้สูงขึ้นอีก
 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง คือ 1) ร่วมเผยแพร่คำว่า "ฝีมือชน" ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนสายอาชีวะ 2) ประสานความร่วมมือในการสร้างต้นแบบอาชีวศึกษาและฝีมือชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายสร้างต้นแบบไว้บ้างแล้วที่ จ.สระบุรี 3) สนับสนุนการขยายผลโมเดลที่ประสบความสำเร็จ 4) รวบรวมบุคลากรฝีมือชนต้นแบบ เพื่อเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดี

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจี มีวิธีการที่น่าสนใจหลากหลายในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศเพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่และผู้บริหาร มีการจัดกิจกรรม Soft Side เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ชีวิต ความสามัคคี ความเป็นผู้นำ ให้เด็กรู้จักคิดถึงผู้อื่น การแบ่งปัน และปูพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
 ทั้งนี้ เมื่อเด็กเรียน ปวช. 3 ก็ได้ให้เด็กไปฝึกงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเอสซีจี โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงดูแล เพื่อให้เด็กเห็นว่าการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีศักดิ์ศรี มีหน้ามีตา และเห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 นอกจากนี้ มูลนิธิได้เน้นการสร้างทัศนคติหรือค่านิยมทางสังคมให้เกิดขึ้น ซึ่งได้จัดทำมินิซีรี่ย์ให้เด็ก ม.3 รับรู้ว่าการเรียนอาชีวะมีความเท่ มีอนาคต มีรายได้ เป็นอนาคตของชาติได้จริง ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวะเพราะพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อของลูก แต่ในต่างจังหวัดได้ศึกษากลับพบว่าเพื่อนฝูงมีอิทธิพลการเลือกเรียนมากกว่าพ่อแม่
ส่วนข้อเสนอความร่วมมือทั้ง 4 ข้อของมูลนิธิเอสซีจีนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ 2 คือ ความร่วมมือในการสร้างต้นแบบอาชีวศึกษาและฝีมือชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ รมช.ศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ซึ่งกำกับดูแลการอาชีวศึกษา ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อร่วมกันดำเนินการสร้างต้นแบบอาชีวศึกษาให้เกิดขึ้น อาจเป็นที่ จ.สระบุรี หรือแห่งอื่นก็ได้ เพื่อให้การผลิตผู้เรียนสายอาชีวศึกษามีสัดส่วนผู้เรียนเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การสร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อไป
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดการอาชีวศึกษาด้วยว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกของการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในการเรียนอาชีวศึกษา คือความปลอดภัยของการเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและมากกว่าปัจจัยส่งเสริมด้านอื่นๆ คือ การมีงานทำ การมีรายได้ มีโอกาสความก้าวหน้า ค่านิยม และผู้ปกครอง

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม