หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หารือกับจีนในการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางราง และการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 390/2558หารือกับจีนในการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางราง
และการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ H.E.Mr.Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง และความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), นายอกนิษฐ์ คลังแสง และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยและจีนได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) หลายเรื่องในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมด้านระบบการขนส่งทางราง ซึ่งจีนให้การอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรของไทย
แต่ขณะนี้รัฐบาลต้องการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบการขนส่งทางรางกว่า 10,000 คน รวมทั้งเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง จึงขอความร่วมมือกับจีนในการจัดตั้ง "สถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน" เพราะนับตั้งแต่มีการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ไทยก็ยังไม่ได้มีความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษากับประเทศอื่น โดยไทยเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง อีกทั้งจีนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านนี้ ดังนั้น หากจัดตั้งสถาบันดังกล่าวยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของไทยด้วยสถานที่ตั้งของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านระบบการขนส่งทางรางในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
ส่วนความร่วมมือที่ผ่านมาของกระทรวงคมนาคมที่ได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับจีน คือ การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยและพนักงานการรถไฟนั้น ก็ถือเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะสนับสนุนผลิตนักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของกระทรวงคมนาคมต่อไปเช่นกัน

Mr.Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาในจีนสามารถหางานได้ง่ายกว่าผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีรายได้สูงกว่าด้วย โดยในแต่ละปีมีผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประมาณ 10 ล้านคน ในขณะที่มีผู้จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยประมาณ 7-8 ล้านคน เนื่องจากจีนมีสถาบันอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
ส่วนประเด็นการส่งเสริมผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบการขนส่งทางรางนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการให้การอบรมด้านรถไฟความเร็วสูงให้กับบุคลากรไทยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน แต่หลังจากการหารือครั้งนี้ก็พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับไทยให้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพิ่มเติมกับกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบการขนส่งทางราง
สำหรับความร่วมมือในการจัดตั้งอาชีวศึกษาไทย-จีนนั้น เห็นว่ามีความเป็นไปได้ โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตจีน เพื่อเสนอให้รัฐบาลจีนพิจารณาต่อไป  และหากบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ ไทยจะเป็นประเทศแรกที่จีนให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมถึงการหารือกับเอกอัครราชทูตจีนในครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1) การเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับระบบการขนส่งราง 2) การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมเป็นหลักในการจัดอบรมบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจากจีน แต่ก็เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ผูกพันกับรัฐบาลจีนในการเข้ามาทำระบบการขนส่งทางรางในไทย เพราะความร่วมมือดังกล่าวเป็นเพียงความช่วยเหลือในฐานะมิตรประเทศ ซึ่งไทยและจีนได้มีความร่วมมือด้านการอบรมบุคลากรด้านระบบการขนส่งทางรางมาแล้วเป็นระยะกว่าเวลา 2 ปี ดังจะเห็นได้จากในเดือนสิงหาคม 2557 จีนได้จัดอบรมบุคลากรไทยไปแล้วประมาณ 180 คน และมีแผนอบรมต่อเนื่องอีกกว่า 900 คน
ส่วนข้อเสนอของ รมว.ศึกษาธิการ ให้มีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน เพื่อผลิตกำลังคนให้รองรับสาขาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกสาขา ไม่ใช่เฉพาะระบบขนส่งทางรางเท่านั้น ก็น่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีและหลักสูตรของจีนมาบูรณาการร่วมกับหลักสูตรของไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและจีน คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะสรุปโครงการเบื้องต้น (Proposal) เพื่อเสนอให้ รมว. ศึกษาธิการและเอกอัครราชทูตจีน พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม 2558

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม